jún 6, 2018 Live from the road

Dedinky - Helpa

Reported by Danica Cernakova, Peter Spak 64.0 km

Picturesque cloudy morning in the village Dedinky ...

Úžasné ráno na Dedinkách ...

These wonderful kids charged us with positive energy.

Tieto úžasné decká nás nabili pozitívnou energiou.

The Mayor of the village Mlynky told us a few sincere words.

Pán starosta obce Mlynky Alfréd Franko nám povedal pár úprimných slov.

Another wish that helped us to run easier and further ...

Ďalšie želanie, ktoré nám pomohlo bežať ľahšie a ďalej ...

The happiness in the heart can be manifested like this.

Aj takto sa radosť v srdci dokáže prejaviť navonok.

Young talented athletes with their teacher brought us to the square of the town Dobsina.

Športovo nadané deti s pani učiteľkou nás priviedli na námestie v Dobšinej.

Good citizens of Dobsina have also a good Mayor, Mr. Jan Slovak.

Dobrí Dobšinčania majú dobrého pimátora, pána Jána Slováka

Our motto "Peace begins with me", kids shouted so loudly, that it was heard even in Guatemala.

Naše heslo "Mier začína u mňa", deti zakričali tak nahlas, že ho bolo počuť až do Guatemaly.

Adults feel the inner peace like this ...

Takto cítia vnútorný mier dospelí ...

... and the kids like this.

... a deti takto.

The youngest generation is taking the Peace torch from the more experienced ones.

Najmladšia generácia preberá Mierovú pochodeň od skúsenejších.

Passport control is just happening ...

Pasová kontrola sa práve koná ...

Yes, I have got it!

Áno, mám to!

Peace selfie.

Selfie mieru.

This lady from Dobsina was a big admirer of our most experienced runner from Russia.

Pani z Mestského úradu v Dobšinej bola veľkou obdivovateľkou našej najskúsenejšej bežkyne z Ruska.

The beauty of Slovakia ...

Krásy Slovenska ...

... and the charming runner from Slovakia :-)

... a kráska zo Slovenska :-)

Ocean of the peace in the village Telgart ...

Oceán mieru v obci Telgárte ...

... and its happy Mayor Peter Novysedlak.

... a jeho šťastný starosta Ing. Peter Novysedlák.

Education of the young generation is in the good hands of good teachers like this one.

O výchovu mladej generácie sa starajú aj takýto dobrí učitelia.

We were so lucky that we were able to hear these amazing kids singing their beautiful songs.

Mali sme to šťastie, že nám tieto úžasné deti zaspievali nádherné pesničky.

Mr. Rudolf Pokos, the Mayor of the village Valkovna, welcomed us already second time. We were there a few years ago.

Vo Vaľkovni nás privítal pán starosta Rudolf Pokoš už po druhýkrát. Boli sme tu už pred pár rokmi.

In The Town Hall they are all like a family.

Na úrade sú všetci ako jedna rodina.

Slavic oneness - the Russian and the Slovak in heartful embrace.

Slovanská vzájomnosť - Ruska a Slovenka vo vrúcnom objatí.

In the Town Hall in Valkovna we discovered complete version of the poem "Lightening above the Tatras", from which our slovak anthem was created.

Na obecnom úrade vo Vaľkovni sme objavili kompletnú verziu básne "Nad Tatrou sa blýska", z ktorej vznikla naša sovenská hymna.

A moment for excersice - in healthy body, healthy spirit ...

Chvíľka na rozcvičku - v zdravom tele, zdravý duch ...

We finished our day we a lovely meeting with Vice mayor Andrea Oravkinova.

Dnešný deň sme ukončili príjemným stretnutím so zástupkyňou starostu Mrg. Andreou Oravkinovou.

"Oh Helpa, oh Helpa, what a beautiful town it is", that is the translation of one of our famous folk songs and indeed, that is the truth.

"To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto", tak znie naša známa ľudová pieseň a veruže je to pravda.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Robert Jaros (Slovakia), Semantika Selecká (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Photographers
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely
The torch has travelled 64.0 km from Dedinky to Helpa.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all