jún 7, 2018 Live from the road

Helpa - Banska Bystrica

Reported by Danica Cernakova, Devatulya Sulekova 68.0 km

A beautiful morning in the Primary school in Helpa.

Krásny začiatok dňa na základnej škole v Heľpe.

The Peace Torch makes miracles...when you touch it, it makes you smile.

Mierová pochodeň je zázračná...každému, kto sa jej dotkne, vyčarí krásny úsmev na tvári.

In Helpa we left a nice remembrance - a Peace tree.

V Heľpe po nás zostane pekná pamiatka - Mierový strom.

Even the local priest held our Peace Torch.

Našu Mierovú pochodeň si podržal aj miestny pán farár.

From Helpa we were accompanied by smiling children...

Z Heľpy nás vyprevádzali vysmiate deti...

Welcoming hi five in the village Polomka.

Ťap ťap na privítanie v obci Polomka.

We received a nice welcome from the Mayor of the village Jan Lihan as well.

Pekne nás privítal aj pán Ing.Ján Lihan, starosta obce.

Best friends forever!

Priatelia navždy!

A little singer with a big voice...

Malá speváčka s veľkým hlasom...

The school principal Mrs. Magdalena Svitekova with gratitude accepted the picture "World Harmony" together with the Certificate of appreciation.

Pani riaditeľka RNDr. Magdaléna Sviteková s vďakou od nás prijala obrázok s názvom "Svetová harmónia" spolu s ďakovným listom.

In the town Brezno we were welcomed by very hot sun.

V meste Brezno nás na obed privítalo horúce slnko.

Mrs. Deputy Mayor of Brezno Petra Dzurmanova easily ran 2km into the primary school in Pionierska street.

Pani zástupkyňa primátora Brezna PhDr. Petra Dzurmarnová s prehľadom zabehla 2km do ZŠ na Pionierskej ulici.

During our program kids had also an excelent opportunity to do some exercises.

V rámci programu si s nami deti aj dobre zacvičili.

Pure joy!

Čistá radosť!

It was an honour, that Mrs. Daniela Jorcikova, the Athlete of the Year and 8 times World Champion in Ski-golf joined our program.

Bolo nám cťou, že sa nášho programu zúčastnila aj Mgr. Daniela Jorčíková, športovkyňa roka mesta Brezno a 8-násobná majsterka sveta v Ski-golfe.

Yupiii...train to Podbrezova!

A hurá...smer Podbrezová!

We were very happy to visit village Podbrezova again and to meet the Mayor Ladislav Kardhordo. We consider him our long time friend.

Po rokoch sme opäť radi navštívili obec Podbrezová a stretli sa s pánom starostom Mgr. Ladislavom Kardhordóm. Považujeme ho za nášho dlhoročného priateľa.

The Mayor asked us to sign for him our team T-shirt ...and this collector´s item was created.

Pán starosta náš požiadal, aby sme mu podpísali naše tímové tričko...a vznikol tento zberateľský kus.

A beautiful castle in the town Slovenska Lupca.

Krásny hrad v Slovenskej Ľupči.

It seems we are going the right direction.

Zdá sa, že ideme správnym smerom.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Robert Jaros (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Photographers
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin
The torch has travelled 68.0 km from Helpa to Banska Bystrica.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all