jún 8, 2018 Live from the road

Banska Bystrica - Bojnice

Reported by Danica Cernakova 88.0 km

In the primary school of Trieda SNP in the city of Banska Bystrica we were welcomed with great enthusiasm by many kids smiling from ear to ear.

Na základnej škole Triedy SNP v Banskej Bystrici nás s veľkým nadšením privítalo mnoho od ucha k uchu vysmiatych detí.

" I must be the first one!"
What do you think, is this harmony?

"Ja musím byť prvý!"
Čo myslíte, je toto harmónia?

The school principal Jarmila Bukova was very grateful that our Peace team came to their school and we were grateful too.

Pani riaditeľka PaedDr. Jarmila Buková bola nesmierne vďačná, že náš mierový tím zavítal práve do ich školy, a my sme boli tiež vďační.

Kids received from us stickers with our motto: "Peace begins with me".

Deti od nás dostávali nálepky s naším heslom: "Mier začína u mňa".

It seems that with this young man peace begins everywhere...

Zdá sa, že u tohto mladého muža sa mier začína všade...

The more runners, the more cheerful running is...

Čím viac bežcov, tým sa beží veselšie...

We stopped at the Monument of the Second World War to honour those who fought for peace.

Zastavili sme sa aj pri pamätníku Druhej svetovej vojny, aby sme si uctili tých, ktorí bojovali za mier.

The Angel of Peace Run alwyas takes care of us to be everywhere on time.

Anjel Mierového behu vždy bdie nad nami, aby sme boli všade načas.

Kids in Kovacova also impatiently waited for us to come...what a joy they had, when we came...

Netrpezlivo na nás čakali aj deti zo základnej školy v Kováčovej...to bolo radosti, keď sme pribiehali...

We appreciated very much how hard kids tried to guess where our international runners were from although they were still kind of too young...

Veľmi sme ocenili, ako sa deti úpenlivo snažili uhádnuť, odkiaľ naši medzinárodní bežci sú, aj keď boli na to ešte dosť malí...

...especially when they were supposed to guess our runner from Guatemala.

...hlavne, keď mali uhádnuť nášho bežca z Guatemaly.

The Mayor of the village Kovacova was also very glad that we visited their village.

Pán starosta obce Kováčová Ing. Ján Izrael bol tiež veľmi rád, že sme zavítali do ich obce.

We listened to a few artists, playing some well known slovak folk songs...

Vypočuli sme si aj zopár malých umelcov...

We liked also the performance of a little gymnast.

Páčilo sa nám aj vystúpenie malej gymnastky.

No wonder that our runner from Vienna liked this T-shirt.

Nečudo, že nášmu bežcovi z Viedne sa páčilo toto tričko.

A nice group of runners lead by Parliamentrian Peter Drozdik were waiting for us at the outskirts of the city Zvolen

Správna parta bežcov pod vedením poslanca Mgr. Petra Drozdíka na nás čakala na začiatku mesta Zvolen.

Deputy Mayor of Zvolen Jaroslav Stehlik accepted our Peace Torch with great enthusiasm.

Našu Mierovú pochodeň si s radosťou podržal aj zástupca pani primátorky Ing. Jaroslav Stehlík

On the square of Zvolen we had great fun.

Na námestí Zvolena bolo veľa zábavy.

We had also moments when we dived inside our hearts to find inner peace.

Mali sme aj chvíle, kedy sme sa všetci pohrúžili do seba, aby sme tam našli mier.

Deputy Mayor Mr. Stehlik leads the group of the enthusiastic children who run for peace in the whole world.

Zástupca pani primátorky pán Stehlík v čele malých nadšencov, ktorí bežia za mier na celom svete.

The local TV Hronska recorded our whole program and made a few interviews with some of us.

Celý náš program nasnímala aj lokálna televízia Hronska, ktorá aj vyspovedala niektorých z nás.

At this meeting not one but three primary schools received the certificates of appreciation from us: PSl Hrnciarska, PS Jilemnickeho and PS of Saint Dominik Savia

Na tomto stretnutí nie jedna, ale až tri základné školy dostali od nás ďakovné listy: ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Jilemnického a ZŠ Sv. Dominika Sávia

Our runner Danica from Detva has got support from her parents.

Bežkyňu Danicu z Detvy prišli podporiť aj rodičia.

TV crew together with the main organizer of the Peace event Mr. Rojik had done an excellent job.

Zástupcova TV spolu s hlavným organizátorom nášho Mierového podujatia pánom Mgr. Rojíkom odviedli skvelú prácu.

6km run without cars in the lap of beautiful nature in the surroundings of village Hronska Dubrava.

6km beh bez áut v lone krásnej prírody v okolí obce Hronská Dúbrava.

Another destination on our way to Bojnice was the city of Ziar nad Hronom.

Našou ďalšou zastávkou na ceste do Bojníc bolo mesto Žiar nad Hronom.

The Head of Office Mr. Juraj Miskovic and the city representative Jan Ziak welcomed us on the premises of the City Hall.

Na pôde mestského úradu nás privítali pán prednosta Ing. Juraj Miškovič a pán Ján Žiak z Oddelenia civilnej a požiarnej ochrany.

These talented kids accompanied us while we were entering this city that is very sportive.

Tieto mladé talenty nás sprevádzali pri vstupe do tohto krásneho mesta, ktorý žije športom.

Yuppi, we are coming into the mining city of Handlova together with runners from the club Achille.

Hurá, pribiehame do mesta baníkov Handlová spolu s bežcami klubu Achille.

Very beautiful welcome by the folk group Suborcek.

Veľmi pekné privítanie súboru Súborček.

The Mayor of the city Handlova Rudolf Podoba gave us a very nice speech also about how important it is nowadays to be able to stop for a moment and listen to our hearts in these crucial hectic times.

Pán primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba mal krásny príhovor aj o tom, ako je dôležité vedieť sa pozastaviť a počúvať hlas svojho srdca v dnešnej uponáhľanej dobe.

The Good-bye photo in Handlova with the nice church behind us.

Rozlúčkové foto s dominantou Handlovej v pozadí.

A moment of peace at the end of the day on the fragrant roll of grass.

Rozjímanie na konci dňa na voňavom stohu slamy.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Robert Jaros (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Photographers
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin
The torch has travelled 88.0 km from Banska Bystrica to Bojnice.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all