Mongolia 21 July: Ulaanbaatar

Observing Nelson Mandela International Day

On July 21 some of the Ulaanbaatar center members went to Yanzaga children’s summercamp and organized a Peace Run event in honor of Nelson Mandela’s 95th birthday.

Нелсон Манделагийн төрсөн өдөр 7 сарын 18-ныг Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас Нилсон Манделагийн өдөр болгон тэмдэглэж, хүн бүр нийгэмдээ 67 минут зориулан сайн үйл хийхийг уриалсан билээ. Энэ ажлын хүрээнд Шри Чинмойн төвийн гишүүд 7 сарын 21- ний өдөр Янзага зусланд амарч буй хүүхдүүдтэй хамтран Даян Дэлхийн Эвийн Өргөө Энхийн Гүйлтийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

There we met about 50 children. They had arrived in the summercamp only the day before we met them. So they were all very enthusiastic about meeting us.

Зусланд дөнгөж ирээд буй тавь гаруй хүүхэд биднийг баяр хөөртэй хүлээж авсан юм.

First, we gave a little talk about the Peace Run. Then we discussed about the life of Nelson Mandela.

Шри Чинмойн Эвийн Өргөө Энхийн Гүйлтийн талаар танилцсаны дараа бид Өмнөд Африкийн ерөнхийлөгч Нелсон Манделийн амьдрал, түүний үйл хэргийн талаар хамтдаа дурслаа.

We taught them World Harmony Run song which they learned so quickly as most of the children could read and understand English very well.

Шри Чинмойн англи хэл дээр зохиосон Энхийн Гүйлтийн дууг заахад хүүхдүүд түүнийг ойлгон, маш түргэн сурч байлаа.

Then we showed them a video of the Peace Run and Harmony Run which included a photo of Sri Chinmoy’s meeting with Nelson Mandela and his wife.

Дараа нь бид Эвийн Өргөө Энхийн Гүйлтийн видеог хамтдаа үзэж, Шри Чинмойн Нелсон Мандела болон түүний гэргийтэй уулзаж буй зургийг сонирхлоо.

We had prepared a big banner where the children could write their birthday wishes for Nelson Mandela. As it is their first time sending such greetings for a world renowned figure, all the children were very happy.

Нелсон Манделагийн төрсөн өдөрт зориулж бэлдсэн самбар дээр хүүхдүүд төрсөн өдрийн мэнд хүргэж гарын үсгээ зурлаа. Анх удаа дэлхийд нэр алдраа дуурсгасан хүнд мэндчилгээ дэвшүүлсэн хүүхдүүд маань маш баяр хөөртэй байсан юм.

Happy Birthday, Madiba!

Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе, Мадиба!

Then we ran with the torch.

Дараа нь бид энхийн галт бамбарыг өргөн хүүхдүүдтэйгээ гүйлээ.

We also had time to play games.
It seemingly helped them making good friends with each other.

Бидэнд бас тоглож найз нөхөд болох цаг байсан юм.

We had also written our birthday wishes.

Бид өөрсдөө бас Нелсон Манделад төрсөн өдрийн мэнд хүргэлээ.