Maj 16, 2022 Live from the road

Otmuchów - Bielawa

Reported by Andrej Višněvský 63.0 km

Good morning at Lake Nyskie, where we were staying.

Dzień dobry nad Jeziorem Nyskim, gdzie przebywaliśmy.

The first ceremony begins at the Primary School in Otmuchow.

Pierwsza ceremonia rozpoczyna się w szkole podstawowej w Otmuchowie.

Cooperation is the basis for us to run the Peace Run

Współpraca to podstawa, abyśmy mogli pobiec w Biegu Pokoju.

Our Czech runners represent their country in song.

Nasi czescy biegacze reprezentują swój kraj w pieśni.

Moment of peace.

Chwila wyciszenia

Children make peace wishes and put them in the torch.

Dzieci składają pokojowe intencje i wkładają je do pochodni.

A representative of the school receives Certificate of Appreciation.

Przedstawiciel szkoły otrzymuje Certyfikat uznania.

We pass several lakes in this area.

W tej okolicy mijamy kilka jezior.

And now we're coming to the second school, Public School no 2 in Paczków.

Czas na drugą szkołę, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie.

Children guess in this game whether our runners show right or wrong behaviour.

Dzieci odgadują w tej grze, czy nasi biegacze zachowują się dobrze czy źle.

Passing the peace torch, to a local priest.

Przekazanie Pochodni Pokoju miejscowemu księdzu.

The sun is warming up today.

Słońce dziś przygrzewa.

Kamieniec Ząbkowicki was the next town where we visited the school. Some of the children ran with us the few hundred metres to the ceremony.

Kamieniec Ząbkowicki to kolejna miejscowość, w której odwiedziliśmy szkołę. Niektóre z dzieci przebiegły z nami kilkaset metrów do miejsca uroczystości.

Friendship

Przyjaźń

Representatives of the school take the torch.

Przedstawiciele szkoły przyjmują pochodnię.

The torch travels from hand to hand.

Pochodnia wędruje z rąk do rąk.

A very sporty school where the children enthusiastically ran around the large playground for several laps.

Bardzo usportowiona szkoła, w której dzieci z entuzjazmem biegały po dużym boisku przez kilka okrążeń.

Directors Bożena Kołodziej and Dorota Pastuszczak recieves Certificate of Appreciation.

Dyrektorki Bożena Kołodziej i Dorota Pastuszczak odbierają Certyfikat uznania.

Last stop today is in Primary School no. 10 with Sport Classesin Bielawie.

Ostatni przystanek dzisiejszego dnia to Szkoła Podstawowa nr 10 z klasami sportowymi w Bielawie.

A representative of the school receives the peace torch.

Przedstawiciel szkoły odbiera Pochodnię Pokoju.

We're about to take a picture, and one of the kids shows us a headstand.

Robimy sobie zdjęcie, a jedno z dzieci pokazuje nam jak się stoi na głowie.

Handover of Certificate of Appreciation to the director Beata Lis.

Wręczenie Certyfikatu uznania dla pani dyrektor Beaty Lis.

The children's parents baked these goodies for us: fruit and loose pastries of many flavours, we loved it and it gave us energy for the next kilometres.

Rodzice dzieci upiekli dla nas te smakołyki: owoce i sypkie ciastka o wielu smakach, bardzo nam smakowały i dodały nam energii na kolejne kilometry.

We spent the end of the day at Bielawa Lake.

Końcówkę dnia spędziliśmy nad Jeziorem Bielawskim.

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Jan Palasz (Poland), Jana Duskova (Czech Republic), Kritartha Brada (Czech Republic), Krzysztof Krawczak (Poland), Miroslav Bareš (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vigra Paz (Guatemala), Viliam Segeda (Slovakia), Yuri Trostenyuk (Ukraine), Zigi Krasun (Poland).  
Photographers
Apaguha Vesely, Danica Cernakova, Viliam Segeda
The torch has travelled 63.0 km from Otmuchów to Bielawa.

Latest reports from Poland - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all