Kvě. 15, 2022 Live from the road

Karlova Studánka - Otmuchów (PL)

Reported by Andrej Višněvský 62.0 km

Probouzející se obec Karlova Studánka - nejvýše položené léčebné Lázně v České republice.

Probouzející se obec Karlova Studánka - nejvýše položené léčebné Lázně v České republice.

... and the first ceremony can start.

...a první ceremonie může začít.

In the beginning, the children from the Karlova Studánka kindergarten and primary school pleased us with their singing performance.

Hned v úvodu nás potěšily svým pěveckým vystoupením děti z mateřské a základní školy Karlova Studánka.

Locals of the village Karlova Studánka.

Místní obyvatelé obce Karlova Studánka.

The official handover of the torch was Mrs. Radlova Chudová, Mayor of Karlova Studánka.

Oficiální předání pochodně paní starostka obce Karlova Studánka paní Radce Chudové.

Presentation of an important sports personality of this village, Mrs. Alena Bouzková, who is dedicated to downhill skiing.

Představení významné sportovní osobnosti této obce paní Aleny Bouzkové, která se věnuje sjezdovému lyžování.

The Peace Run team decided to award Mrs. Alena Bouzková the rare title of The Peace Run Torch Bearer for her lifelong sports and coaching activities.

Tým Mírového běhu se rozhodl paní Alenu Bouzkovou vyznamenat vzácným titulem Posel Míru za její celoživotní sportovní a trenérskou činnost.

Certificate of Appreciation for organization of this meeting in the village Karlova Studánka

Děkovný list za zorganizování setkání v obci Karlova Studánka, převzala starostka Radka Chudová.

We also appreciated the Karlova Studánka primary school and kindergarten.

Také jsme ocenili ZŠ a MŠ Karlova Studánka.

And we are giving the Certificate to the director of Lázně Karlova Studánka, who will run with us for several kilometers.

A také jsme předali děkovný list řediteli Lázní Karlova Studánka, který s námi poběží několik kilometrů.

The Mayor Radka Chudová leads the whole group of runners.

Paní starostka Radka Chudová vede celou skupinu běžců.

A lot of us ran out of Karlova Studánka, it was definitely not that we kept running down the hill.

Z Karlovy Studánky nás vyběhlo opravdu hodně, určitě to nebylo tím, že se běželo pořád z kopce dolů.

And we are running in Vrbno pod Pradědem, where other little athletes are waiting for us.

A dostáváme se do města Vrbno pod Pradědem, kde na nás čekají další malí sportovci.

The mayor of Vrbno pod Pradědem, Mr. Petr Kopínec.

Starosta města Vrbno pod Pradědem pan Petr Kopínec.

Thanks to Vrbno pod Pradědem for participating in the Peace Run.

Poděkování Vrbnu pod Pradědem za spoluúčast na Mírovém běhu.

Running with a smile :-)

Běh s úsměvem :-)

Random encounters with people along the route are often very nice.

Náhodná setkání s lidmi na trase jsou často velmi milá.

Here, road traffic is driven by three ducks.

Tady silniční provoz řídí tři kačeny.

Lunch break at Rejvíz.

Obědová pauza na Rejvízu.

... followed by a walk through the peat bog to a mossy lake.

...následuje procházka přes rašeliniště k mechovému jezírku.

Mechové jezírko...

Mechové jezírko...

Another random meeting with skilful young cyclebikers.

Další náhodné setkání se šikovnými mladými bikery.

At the beginning of the town of Vidnava we are greeted by children. Volunteer firefighters in green jerseys.

Na začátku města Vidnava nás vítají děti. V zelených dresech dobrovolní hasiči.

The mayor of Vidnava, Mr. Rostislav Kačora

Starosta města Vidnava pan Rostislav Kačora

Certificate of Appreciation for the town Vidnava.

Děkovný list městu Vidnava

And we run to the tree, which will be named the Peace Tree.

A už vybíháme ke stromu, který bude jmenován Mírovým stromem.

The future Peace Tree - Willow, which is also in the coat of arms of Vidnava

Budoucí Mírový strom - Vrba, která je současně v erbu města Vidnava

Now we have the last few kilometers to the border with Poland.

Nyní nám zbývá posledních pár kilometrů k hranici s Polskem.

Meeting of the mayors of Vidnava and Otmuchów.

Setkání starostů města Vidnava a města Otmuchów.

For Otmuchów Mr. Jan Woźniak and for Vidnava Mr. Rostislav Kačora.

Za Otmuchów pan Jan Woźniak a za Vidnavu pan Rostislav Kačora.

We are leaving the Czechia for a few days and we are already looking forward to Poland.

Opouštíme na pár dní Česko a už se těšíme do Polska.

Local firefighters accompany us from the border to the town of Otmuchow.

Z hranic do města Otmuchow nás doprovázejí místní hasiči.

We run into Otmuchów Square.

Přibíháme na náměstí Otmuchów.

At the end of the day we received an excellent snack from the town of Otmuchów - sweet pancakes.

Na závěr dne jsme od města Otmuchów dostali výborné občerstvení - sladké palačinky.

Our Ostrava team, which organized the whole day.

Náš Ostravský tým, který zorganizoval celý den.

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Jakub Pitřík (Czech Republic), Jan Palasz (Poland), Jana Duskova (Czech Republic), Klára Válková (Czech Republic), Krzysztof Krawczak (Poland), Lucka Válková (Czech Republic), Martin Válková (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Ukrainian Runners (Ukraine), Vigra Paz (Guatemala), Viliam Segeda (Slovakia), Yuri Trostenyuk (Ukraine).  
Photographers
Apaguha Vesely, Danica Cernakova, Viliam Segeda
The torch has travelled 62.0 km from Karlova Studánka to Otmuchów (PL).

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all