Kvě. 17, 2022 Reportáže z trasy

Mieroszów - Teplice nad Metují

Zapsal/a Andrej Višněvský 16.0 km

In the afternoon we ran to Meiroszów, the last Polish town before the border with the Czech Republic.

V odpoledních hodinách jsme přiběhli do posledního polského města Meiroszów před hranicí s Českou republikou.

The mayor of the municipality of Meiroszów, Andrzej Lipiński.

Starosta města Meiroszów Andrzej Lipiński.

On the left is the mayor of the Czech town near the border of Teplice nad Metují, Mr. Josef Bitnar.

Vlevo starosta českého města u hranic Teplic nad Metují pan Josef Bitnar.

Festive run in the direction of the border crossing Zdoňov / Łączna.

Slavnostní výběh směr hraniční přechod Zdoňov / Łączna.

After less than 4 km we are at the border with the Czech Republic!

Po necelých 4 km jsme na hranici s Českou republikou!

This flag of Mierosów was donated to the Peace Run as a memorial.

Tato vlajka města Mierosów byla darována Mírovému běhu na památku.

The Peace Run could not miss a tour of the Adršpach Rocks. Just after entering this natural monument there is a beautiful lake where we took a photo with the mayor of Teplice nad Metují Josef Bitnar.

Mírový běh si nemohl nechat ujít prohlídku Adršpašských skal. Hned po vstupu do této přírodní památky se nachází krásné jezírko, kde jsme se s panem starostou města Teplice nad Metují Josefem Bitnarem vyfotografovali.

...this big rock looks like it might fall. Well, all in all, the whole walk was an amazing experience.

...tento velký kámen zdánlivě vypadá, že by mohl spadnout. No zkrátka, celá procházka byla úžasným zážitkem.

This grouping of rocks is called Elephant Square. Do you see the elephants in the rocks?

Toto seskupení skal senazývá Slonní náměstí. Vidíte ve skalách tu podobu slonů?

At the end of the circuit we ran around a peat bog.

V závěru okruhu jsme běželi kolem rašeliniště.

At the athletics stadium in Teplice nad Metují we greeted local children.

Na atletickém stadioně v Teplicích nad Metují jsme se přivítali s místními dětmi.

The mayor of Teplice nad Metují, Mr. Josef Bitnar, accompanied us today from Mieroszów and we thank him very much for that.

Pan starosta Teplic nad Metují pan Josef Bitnar nás dnes doprovázel od města Mieroszów a za to mu velmi děkujeme.

And so ends our day back in the Czech Republic. It was a difficult day because of the rainy weather, but I think we will remember it for a long time thanks to the people we met both in Poland and in the Czech Republic.

A tak nám končí den, kdy jsme se vrátili zpět do České republiky. Byl to náročný den, protože jsme měli deštivé počasí, ale myslím, že na něj budeme dlouho vzpomínat i díky lidem, které jsme potkali jak v Polsku tak v Česku.

Členové týmu
Aleš Plíva (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Jan Palasz (Poland), Jana Duskova (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Kritartha Brada (Czech Republic), Krzysztof Krawczak (Poland), Miroslav Bareš (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Salil Wilson (Australia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vigra Paz (Guatemala), Viliam Segeda (Slovakia), Yuri Trostenyuk (Ukraine), Zygmunt Krasun (Poland).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Danica Cernakova
Uběhli jsme s pochodní 16.0 km z Mieroszów do Teplice nad Metují.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše