Romania 19 September: Albița - Bârlad

Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai...

The Peace Run enters the mythical Romanian realm!

Welcome to the first school on the Romanian route: School Mihail Sadoveanu of Huși

Bun venit la prima școală de pe traseul din România: Școala generală nr. 1 „Mihail Sadoveanu” din Huși

The kids are eager to find out more details concerning the Peace Run

Copiii sunt bucuroși să afle cât mai multe detalii despre Peace Run

Everyone has a wish for peace and friendship...

Fiecare are o dorință pentru pace și prietenie...

Every kid is now proud to know our Peace Run route

Fiecare elev e mândru că știe acum traseul Peace Run

All the friends together!

Toți prietenii împreună!

Our Ukrainian runner Dima is the first to take the relay

Alergătorul nostru ucrainean, Dima, este primul care preia ștafeta

The right time and the perfect place for a well deserved lunch break...

Ora și locul potrivit pentru un picnic bine-meritat...

Romanian countryside...

Viața la țară...

Our last kilometers for today...

Ultimii kilometrii pe azi...