Sept. 19, 2019 Live from the road

Albița - Bârlad

Reported by Ion Frunza, Luiza Hariton 87.0 km

Welcome to the first school on the Romanian route: School Mihail Sadoveanu of Huși

Bun venit la prima școală de pe traseul din România: Școala generală nr. 1 „Mihail Sadoveanu” din Huși

The kids are eager to find out more details concerning the Peace Run

Copiii sunt bucuroși să afle cât mai multe detalii despre Peace Run

Everyone has a wish for peace and friendship...

Fiecare are o dorință pentru pace și prietenie...

Every kid is now proud to know our Peace Run route

Fiecare elev e mândru că știe acum traseul Peace Run

All the friends together!

Toți prietenii împreună!

Our Ukrainian runner Dima is the first to take the relay

Alergătorul nostru ucrainean, Dima, este primul care preia ștafeta

The right time and the perfect place for a well deserved lunch break...

Ora și locul potrivit pentru un picnic bine-meritat...

Romanian countryside...

Viața la țară...

Our last kilometers for today...

Ultimii kilometrii pe azi...

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Dmytro Vietrov (Ukraine), Efrosinia Pantiru (Romania), Ion Frunza (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Rașid Burtiev (Moldova), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria).  
Photographers
Luiza Hariton, Mena Seguy
The torch has travelled 87.0 km from Albița to Bârlad.

Latest reports from Romania - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all