PEACE RUN

Romania 20 September: Bârlad - Panciu

Running through the Moldova province of Romania

Alergăm prin Moldova românească

The students from "Mihai Eminescu" Highschool in Bârlad are receiving the torch with enthusiasm

Elevii Liceului „Mihai Eminescu" din Bârlad primesc torța cu entuziasm

The students are interested in knowing more details about Peace Run

Elevii sunt interesați să afle cât mai multe detalii despre Peace Run

We are grateful to the "Mihai Eminescu" Highschool and its principal, Mr Pricop Ghiorghe, for the warm welcome.

Mulțumim Liceului "Mihai Eminescu" din Bârlad și domnului director Pricop Ghiorghe pentru primirea călduroasă.

Our next stop is the secondary school "Principesa Elena Bibescu" Bârlad.

Cea de-a doua oprire este Școala Generală "Principesa Elena Bibescu" Bârlad.

Peace begins with me. Peace begins with each one of us.

Pacea începe cu mine. Pacea începe cu fiecare dintre noi.

We are running through the town of Tecuci.

Alergăm prin orașul Tecuci.

At the school Nr. 10 "Dimitrie Sturza" Tecuci, the kids welcome us with messages of peace and friendship.

La Școala Generală Nr. 10 "Dimitrie Sturza" Tecuci, copiii ne așteaptă cu mesaje de pace și prietenie.

Every child is trying to find peace in the heart.

Fiecare copil încearcă să găsească pacea în inimă.

Mrs Florentina Golea passes the torch to each one of the students.

Doamna învățător Golea Florentina înmânează torța Păcii fiecărui elev.

A wish for Peace.

O dorință de Pace.

A spontaneous meeting

O întâlnire spontană

Florina from Bucharest just joined our team.

Florina din București tocmai s-a alăturat echipei noastre.

Panciu, here we come!

Panciu, sosim!