Sept. 20, 2019 Live from the road

Bârlad - Panciu

Reported by Ion Frunza, Luiza Hariton 80.0 km

The students from "Mihai Eminescu" Highschool in Bârlad are receiving the torch with enthusiasm

Elevii Liceului „Mihai Eminescu" din Bârlad primesc torța cu entuziasm

The students are interested in knowing more details about Peace Run

Elevii sunt interesați să afle cât mai multe detalii despre Peace Run

We are grateful to the "Mihai Eminescu" Highschool and its principal, Mr Pricop Ghiorghe, for the warm welcome.

Mulțumim Liceului "Mihai Eminescu" din Bârlad și domnului director Pricop Ghiorghe pentru primirea călduroasă.

Our next stop is the secondary school "Principesa Elena Bibescu" Bârlad.

Cea de-a doua oprire este Școala Generală "Principesa Elena Bibescu" Bârlad.

Peace begins with me. Peace begins with each one of us.

Pacea începe cu mine. Pacea începe cu fiecare dintre noi.

We are running through the town of Tecuci.

Alergăm prin orașul Tecuci.

At the school Nr. 10 "Dimitrie Sturza" Tecuci, the kids welcome us with messages of peace and friendship.

La Școala Generală Nr. 10 "Dimitrie Sturza" Tecuci, copiii ne așteaptă cu mesaje de pace și prietenie.

Every child is trying to find peace in the heart.

Fiecare copil încearcă să găsească pacea în inimă.

Mrs Florentina Golea passes the torch to each one of the students.

Doamna învățător Golea Florentina înmânează torța Păcii fiecărui elev.

A wish for Peace.

O dorință de Pace.

A spontaneous meeting

O întâlnire spontană

Florina from Bucharest just joined our team.

Florina din București tocmai s-a alăturat echipei noastre.

Panciu, here we come!

Panciu, sosim!

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Dmytro Vietrov (Ukraine), Efrosinia Pantiru (Romania), Florina Papuc (Romania), Ion Frunza (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Rașid Burtiev (Moldova), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria).  
Photographers
Luiza Hariton, Mena Seguy
The torch has travelled 80.0 km from Bârlad to Panciu.

Latest reports from Romania - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all