PEACE RUN

Romania 21 September: Panciu - Târgu Secuiesc

Welcome to the picturesque region of Vrancea

O zi în pitoreasca zonă a Vrancei

Early start. But we are not the only ones...

Început matinal. Dar nu suntem singurii...

Vijayanta, our Bulgarian runner, starts the day...

Vijayanta din Bulgaria aleargă primii kilometri

Making new friends...

Noi prieteni...

Even if it's Saturday morning, the students and the sport teachers from the School in Vidra, welcome us with a lot of enthusiasm.

Deși e sâmbătă dimineața, elevii și profesorii de sport de la Școala din Vidra ne-au primit cu brațele deschise.

The sport teachers joyfully receive the torch.

Profesorii de sport primesc torța cu veselie.

The same for the students...

La fel și elevii...

The mayor of Vidra, Silviu Pintilie, makes a wish for peace

Domnul primar al comunei Vidra, Silviu Pintilie, adaugă un gând de pace torței

And a few steps for peace...

Și câțiva pași pentru pace...

And we had a little time to play with the kids...

Am avut puțin timp de joacă în sala de sport a școlii...

The Romanian national sport - throwing the oina ball.

Sportul național - aruncarea mingii de oină.

And a handball match...

Și un meci de handball...

And a pizza invitation. We are grateful to Mister Mayor.

Și o invitație la pizza. Mulțumim domnului primar.

Delicious dinner in a traditional Romanian restaurant.

Cină delicioasă într-un local tipic românesc.