Септ. 22, 2019 Live from the road

Plovdiv

Reported by Vili Angelova 4.0 km

On September 22, the Bulgarian team of Peace Run took part in the Open Street Day in the city of Plovdiv, an event inspired by the European Mobility Week and organized by the Plovdiv municipality with the idea to encourage sports, physical activities and healthy lifestyle in sustainable urban environment.

The runners of the Bulgarian team of Peace Run joined this beautiful initiative, offering to children and adults the opportunity to run with Peace Torch through the pedestrian zone especially created for the festival. An art corner invited children to express their ideas and dreams of peace.

На 22 септември отборът на Пробега на мира България бе част от „Ден на отворените улици“ в гр. Пловдив, като част от Европейската седмица на мобилността, с подкрепата на община Пловдив. Основната идея на този празник е насърчаването на физическата активност и здравословния живот в чиста градска среда.

Българският отбор на световния Пробег на мира се присъедини към тази чудесна инициатива. Деца и възрастни имаха възможността да тичат с факела на мира през затворената за автомобили зона.

The little enthusiasts created more than 100 drawings and colourful paper torches.

Художествена работилница очакваше деца, които желаят да изразят в рисунки своите представи и мечти за мир. Над 100 рисунки и цветни хартиени факели бяха създадени от малките ентусиасти.

The drawings were arranged on the grassy slope near the Peace Run tent and the pedestrians smilingly enjoyed the works of the little peace artists. The drawings will be submitted to the annual Colours of Peace exhibition at the Colosseum in Rome.

Една по една, рисунките се нареждаха върху зелената площ в непосредствена близост до шатрата на Пробега на мира, а усмихнати минувачите се радваха на изложбата на малките художници на мира. Рисунките ще бъдат предоставени на изложбата „Цветовете на мира“, която се провежда всяка година в Колизеума.

Small teams of children ran with the Peace Torch along the promenade, supported and encouraged by parents and passers-by.

Мини отбори от дребосъци, тичаха с факела през затворената отсечка, а ентусиазирани родителите ги подкрепяха и насърчаваха, да отправят своето желание за мир.

We held a ceremony on the stage of the Youth Theatrical School where the Peace Run team together with young actors and onlookers made a theatrical improvisation on the subjects of running and peace.

Една от церемониите които проведохме бе на сцената на Младежка театрална школа, там отбора на Пробег на мира, млади актьори и зрители се включиха в театрална импровизация на тема тичане и мир.

The Plovdiv municipality was very supportive and expressed its gratitude to the Peace Run, such a global organization with remarkable history, for joining the Open Street initiative. And we are immensely grateful for the acknowledgement, for the visitors’ interest and for this opportunity to present the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run in this direct and uncommon way.

От община Пловдив, получихме специална подкрепа и благодарност, за това, че организация от такъв ранг, с такава история е била част от тази инициатива. Ние от своя страна сме безкрайно благодарни за признанието от тяхна страна, за интереса на всички посетители и възможността да представим Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run, чрез този достъпен и различен начин.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Bulgarian runners (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Vili Angelova (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 4.0 km in Plovdiv.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all