Sept. 23, 2019 Live from the road

Arpașu de Jos - Curtea de Argeș

Reported by Ion Frunza, Luiza Hariton 124.0 km

Our gratitude to the Lady of „Casa Suzy și Roxy” for the encouragements she gave us and for offering us a delicious breakfast!

Mulțumim doamnei de la „Casa Suzy și Roxy” pentru încurajăriile aduse echipei noastre și pentru că ne-a oferit un minunat mic dejun!

Our first school for today is the school „Viorel Cucu Paltin” from Arpașu de Jos.

Prima școală de azi este Școala gimnazială „Viorel Cucu Paltin” din Arpașu de Jos.

The school is decorated with the paintings and the writings of the students.

Școala este decorată cu picturiile si scrieriile elevilor.

We have a high five with the kids...

Batem palma cu elevii...

I do feel peace in the heart!

Chiar simt pacea în inimă!

The morning warming up by running a few steps for peace.

Încălzirea de dimineață alergând câțiva pași pentru pace.

Running towards our next school...

Alergăm spre a doua școală...

School „Aurel Popa” in Arpașu de Sus

Școala Generală „Aurel Popa” Arpașu de Sus

Our third visit for today is the School „Badea Cârțan” from Cârțișoara

A treia vizită pe ziua de azi este Școala Gimnazială „Badea Cârțan” din Cârțișoara

Bye bye, Cârțișoara!

La revedere, Cârțișoara!

The astonishing region of the Făgăraș mountain is waiting for us! Ion gets the first uphill!

Superba zonă făgărășeană ne așteaptă! Ion aleargă primul deal!

Crossing the Transfăgărășan

Traversăm Transfăgărășanul

We reached the highest point of our journey: Bâlea point-2025 meters high.

Am atins punctul cel mai înalt al călătoriei noastre din acest an: Pasul Bâlea-2025 metri altitudine.

No matter where she runs, Valentyna from Ukraine, always find flowers on her way!

Valentyna din Ucraina găsește mereu flori pe oriunde ar alerga!

Vidraru Lake is our next stop.

Lacul Vidraru este următoarea noastră oprire.

Passing the torch...

Predarea torței...

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Dmytro Vietrov (Ukraine), Florina Papuc (Romania), Ion Frunza (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Rașid Burtiev (Moldova), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria).  
Photographers
Luiza Hariton, Mena Seguy
The torch has travelled 124.0 km from Arpașu de Jos to Curtea de Argeș.

Latest reports from Romania - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all