Romania 24 September: Curtea de Argeș - Roșiori de Vede

Many schools and many kilometers. It's fun!

Multe școli și mulți kilometri. Distracție!

Our first stop of the day is the school Gheorghe Bădescu in Arefu.

Prima oprire de azi este Școala Gimnazială Gheorghe Bădescu din Arefu.

Here, Peace is at home.

Pacea e la ea acasă.

Our second stop is the School „George Stephănescu” in Căpățâneni.

A doua noastră oprire este la Școala Gimnazială „George Stephănescu” din Căpățâneni.

To guess the countries the runners are coming from it is always a nice challenge for the kids!

Ghicitul țăriilor din care vin alergătorii este mereu o provocare pentru elevi!

A oneness hope for Peace!

O dorință comună de Pace!

We are welcome at the School in Corbeni.

Suntem întâmpinați la Școala din Corbeni.

At the school in Albești everybody is happy to hear the story of the Torch.

La Școala Generală din Albești toată lumea e fericită să asculte povestea Torței.

At the School Albești-Ungureni, the students received us with their beautiful paintings about Peace.

La Școala Primară Albești-Ungureni elevii ne-au întâmpinat cu minunate picturi pe tema păcii.

We thank all the schools for their warm welcome and we continue our journey!

Mulțumim tuturor școliilor pentru frumoasele întâlniri, iar noi ne continuăm drumul!