Sept. 18, 2019 Live from the road

Chișinău - Hâncești

Reported by Ion Frunza, Luiza Hariton 67.0 km

A new start at the feet of Stephen the Great

Un nou start de la picioarele lui Ștefan cel Mare

The mayor of Ialoveni Sergiu Armașu welcomes us enthusiastically

Domnul primar orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, ne întâlnește cu entuziasm

We are met traditionally with bread and salt

Primirea tradițională cu pâine și sare

The mayor is happy to run for peace

Domnul primar aleargă cu bucurie pentru pace

We are amazed to discover that the famous Romanian sculptor Brâncuși is shining in Costești

Descoperim cu uimire că Brâncuși a trecut și pe la Costești

Our next destination is the land of peace and harmony. Fasten your belts, we are ready to take off!

Următoarea noastră destinație este tărâmul păcii și armoniei. Puneți-vă centurile de siguranță, suntem gata să decolăm!

We are grateful to Mrs Natalia Petrea, the Mayor of Costești, for the wonderful reception she offered us

Îi mulțumim doamnei primar Natalia Petrea pentru felul minunat în care ne-a primit la Costești

The first Moldovan Iron Woman Ana Cazacu, who accompanied us all the way from Chișinău, bids farewell to the team

Prima Iron Woman din Moldova, Ana Cazacu, care ne-a însoțit de la Chișinău, își ia rămas bun de la echipă

Grapes for the whole team from the Deputy Mayor of Costești. Many thanks!

Struguri pentru toată echipa din partea domnului viceprimar al satului Costești. Mulțumim!

Down the road onto Molești together with coach Ion Lupușor and the athletes from the community

Coborâm spre Molești, împreună cu profesorul-antrenor Ion Lupușor și sportivii din localitate

The welcoming of the relay...

Întâmpinarea ștafetei...

A group photo with the mayor

Fotografie de grup împreună cu domnul primar

Runners-flowers...

Flori-alergători...

A new gathering awaits us just the other side of the forest

Prin pădure, peste deal, o nouă întâlnire ne așteaptă

Many thanks to the policemen who accompanied us!

Le mulțumim bravilor noștri însoțitori!

An interview in open air...

Interviu în câmp...

The Peace Run arrives in Lipoveni!

Peace Run ajunge la Lipoveni!

Our heartfelt gratitude to the organisers in Cimișlia district are received by Mr Rodion Nechit!

Le mulțumim din suflet organizatorilor din raionul Cimișlia, în persoana dlui Rodion Nechit!

Wishes for peace

Visuri pentru pace, mari și mici...

The Mayor meets us as friends...

Domnul Primar ne întâlnește prietenește...

We step in the Hânșecti district...

Intrăm în raionul Hâncești...

In the city of Hâncești we are welcomed by the Vicepresident of the district, Mrs Vera Pătrașcu

În or. Hâncești suntem întâlniți de Vicepreședintele raionului Hâncești, doamna Vera Pătrașcu

... to which we hand the Torch

... căreia îi înmânăm Torța

... together with the organisers from the District Council Vasile Lăcustă and Ina Diru

... alături de specialiștii din Consiliul raional Vasile Lăcustă și Ina Diru

Thank you for a fulfilling day!

Vă mulțumim pentru această zi împlinită!

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Alla Denisova (Moldova), Dmytro Vietrov (Ukraine), Efrosinia Pantiru (Romania), Gheorghe Cebotaru (Moldova), Ion Frunza (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Marat Koff (Ukraine), Mena Seguy (France), Radu Budan (Moldova), Rașid Burtiev (Moldova), Ukrainian Runners (Ukraine), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vasiliy Mamotenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria), Vladimir Ivanov (Moldova).  
Accompanied by  
Ana Cazacu
Photographers
Luiza Hariton, Marat Koff, Mena Seguy
The torch has travelled 67.0 km from Chișinău to Hâncești.

Latest reports from Moldova - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all