jún 12, 2019 Live from the road

Krupina - Kremnica

Reported by Emanuels Putans 69.0 km

Greeting children from Primary School EM Soltesovej.

Vítame sa s deťmi základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine.

No distractions when it is a matter of the peace!

Keď ide o mier, nenecháme sa ničím vyrušiť.

Speaker of Krupina...

Moderátor v Krupine.

Yellow Magnolia is being planted as a Peace Tree of Krupina!

Zasadili sme Strom mieru v parku za Mestským úradom v Krupine. Je to výnimočný strom - žltá magnólia.

Children from EM Soltesovey and Athletic club "Krupina" are running a peace lap around the park.

Deti zo základnej školy E.M. Šoltésovej a atletického klubu Krupina bežia mierový okruh v parku.

A spontaneous meeting in castle Antol in Svety Anton. Children had gone to an excursion to Antol and unexpectedly got captured by the Peace Run. What an adventure!

Spontánne stretnutie v kaštieli Svätý Anton. Deti sem prišli na exkurziu a nečakane sa im do cesty priplietol Mierový beh. Aké dobrodružstvo!

Two very kind and open-hearted policemen from Banska Stiavnica. They helped Peace Run a lot on its way.

Dvaja srdeční policajti z Banskej Štiavnice. Cestou nám veľmi pomohli.

Peace Run is greeted by happy and enthusiastic children in Jozef Horek Primary School.

Mierový beh vítajú šťastné a nadšené deti zo Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici.

There is a football game going on! Guess, who was the winner?

Hrá sa futbalový zápas. Hádajte kto vyhral?

Deputy headmaster of the school receiving Certificate of Appreciation.

Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Adriana Balážová prijíma ďakovný list.

Peace Runners were greeted at Holy Trinity monument by a crowd of teenagers who didn't know what is about to happen. Needless to say that this encounter was also spontaneous.

Skupina tínedžerov privítala bežcov Mierového behu na námestí pri soche Svätej trojice. Treba dodať, že aj toto stretnutie bolo veľmi spontánne.

Representative of department of sports and culture was the only one who knew that the Peace Run is about to come.

Naopak zástupca z oddelenia športu a kultúry nás na tomto mieste už očakával.

This is a pilgrimage site...

Pútnické miesto ...

In Sklene Teplice Peace Runners are greeted with a beautiful musical performance by a senior group "Teplicianka".

V Sklených Tepliciach pozdravila bežcov Mierového behu hudobná skupina seniorov "Tepličanka" s pekným vystúpením.

On the right you can see Peace Runners on the left you can see a 9 children school. That's right, a 9 children school.

Na pravo sú bežci Mieového behu a naľavo takmer celá Základná škola v Sklených Tepliciach. Bolo to veľmi milé prijatie.

Sportsmen accompanying the Peace Run to the meeting place at Hlinik nad Hronom.

Bežci sprevádzajú Mierový beh v Hliníku nad Hronom.

Vladimir Mikulas, the mayor of Hlinik nad Hronom receiving the Peace Torch.

Vladimír Mikuláš, starosta obce Hliník nad Hronom prijíma Mierovú pochodeň.

There is peace in every heart...

Mier je v každom srdci...

Vladimir Baran, the mayor of Ladomerska Vieska guiding Peace Runners to his town.

Vladimír Baran, starosta obce Ladomerská Vieska, vedie bežcov obcou.

Senior group "Viestanka" is singing beautifully... We must admit that Slovakia truly loves music.

Seniorská skupina "Viesťanka" nádherne spieva. Musíme dodať, že Slovensko skutočne miluje hudbu.

Member of city parliament putting her goodwill in the Peace Torch.

Členka obecného zastupiteľstva vkladá svoju dobrú vôľu do Mierovej pochodne.

The Peace Run has arrived to orphanage "Mauricius" at Kremnica.

Mierový beh pribehol do Detského domova Maurícius v Kremnici.

Children here truly love sports, jokes and are generally very happy.

Deti majú skutočne radi šport, humor a sú veľmi šťastné.

For us it was the most beautiful meeting today.

Pre nás to bolo asi najkrajšie stretnutie z celého dňa.

Orphanage tutor receiving the Certificate of Appreciation.

Pani vychovávateľka z detského domova prijíma ďakovný list.

Kremnica in the evening.

Večerný pohľad na Kremnicu.

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Danica Cernakova (Slovakia), Diana Muráriková (Slovakia), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Tatyana Troyanovych (Russia), Vlado Kulisek (Slovakia), Vladyslav Bilokryl (Ukraine), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Vlad Bilokril
The torch has travelled 69.0 km from Krupina to Kremnica.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all