Участие

В Пробега на мира може да участва всеки – професионални атлети и любители, млади и стари. Вие също може да станете част от това глобално събитие. Нужна е само вашата съпричастност към идеята за световен мир.

Може да направите с факела просто няколко стъпки, да потичате с него няколко пресечки или няколко километра. Бихте могли и просто да излезете на улицата и да приветствате бегачите, които минават през вашия град. Може да вземете участие в церемониите по посрещане на факела, организирани от местните управи в градовете по маршрута.

Музика

Следващите песни на Пробега на мира и на Световния пробег на хармонията са композирани от основателя на пробега Шри Чинмой.

Песен на Пробега на мира

Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира!
Грейна радостта в сърцето на единния свят.
Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира!
Братя и сестри, с пламъка си нашият факел на мира
ще насърчава играта на световната хармония.
Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира!

 

 


 

Песен на Световния пробег на хармонията

Пробег, пробег, пробег, пробег, пробег, пробег! Световен пробег на хармонията.
Ние сме единството и пълнотата на утрешното слънце.

Latest reports from Bulgaria - 2021

view all

Latest reports - around the world:

view all