Kvě. 20, 2015 Live from the road

Aš - Mariánské Lázně

Reported by Atul Arora, Ondřej Mocný 68.0 km

The Czech - Polish - Slovak Peace Run started today at the border of Germany and Czech Republic. The run was inaugurated by the mayors of local councils of As (Czech Republic) and Selb (Germany) adjoining the border.

Česko - Polsko - Slovenský Mírový běh začal právě dnes na hranici Německa a Česka. Mírový běh byl zahájen starosty ze dvou přilehlých měst: Aše (na české straně) a Selbu (na německé straně).

Symbolic run by the Mayors with the torch. On the left is Mayor of Selb, ???. On the right is Mayor of As, Mgr. Dalibor Blazek.

Několik (ale nemálo) prvních kroků s pochodní. Nalevo je starosta Selbu, Ulrich Pötzsch. Na pravo je starosta Aše, Mgr. Dalibor Blažek.

The team consists of runners from eight different nationalities embarking to experience the adventure of Peace in Czech Republic.

Náš tým skládající se z běžců z osmi různých národů se vydává za dobrodružstvím.

We were also greeted by the vice mayor Klepacek and culture and sports manager Maceak.

Také se k nám přidal místostarosta Klepáček a kulturní a sportovní referent Maceák, oba běžci.

Running to the city hall for the Council ceremony and Peace Tree plantation.

Běžíme k radnici zasadit Mírový strom.

A joint support for Peace.

Starosta německého Selbu a české Aše byli rádi, že měli možnost se znovu potkat při této milé příležitosti.

After the plantation the city council members joined us to attend our first school ceremony.

Po zasazení stromu jsme spolu se zástupci města pokračovali na naši první ceremonii s dětmi.

Along our route many other schools spotted us and came out to greet us.

Podél cesty na náš čekaly nadšené zástupy dětí.

Our first ceremony was at Kamenna school and the meeting was held indoor. Our team captain Apaguha led the ceremony by introducing the motto of the run. Each runner introduced themselves by speaking in their own language.

První setkání jsme měli v ZŠ Kamenné. Kapitán týmu Ondřej Veselý představil dětem mezinárodní běžce, ktěří řekli několik vět ve svém rodném jazyce.

We call this our peace test game. We perform a skit and kids respond by showing their thumbs up or down if the skit shows an example of harmony or disharmony. Each international runner had to play this in Czech language.

Při této scénce si děvčata nechtěla hrát s naší ruskou běžkyní, protože má velké uši. Alespoň to tvrdí. Děti správně uhádly, že toto není o míru a harmonii.

Finding peace in our heart.

Děti se snažily představit si ve svém srdci slunce vyzařující mír, harmonii a lásku všem lidem na světě.

Joseph is preparing kids for their run with us.

Pepa rozcvičuje děti před během.

It feels amazing when kids join us for the run and carry our symbol of peace. The childlike attitude is the simple way how we all can find peace within ourselves.

Když si od nás děti převezmou pochodeň a s dětskou radostí se rozběhnou vpřed, je to pro nás obrovská vzpruha a inspirace.

Finally runners getting their KM for the day and have their Qi flowing. This Qi-flowing-peace-runner can even run with one leg.

Konečně se dostalo na plnění kilometráže a rozproudění Chi (Či) v těle. Konkrétně tento běžec zdá se jako by běžel jen na jedné noze.

We were greeted by our second school not long after our first meeting.

Druhá škola na pořadu dne přišla hned vzápětí.

Another Peace test skit for the kids. Does this looks peaceful? and the response was...

Další skeč pro děti. Vypadá to míruplně a harmonicky? Odpověď byla...

..."noooooooo"

..."neeeeeeee"

How do we know we can feel peace? It's when we can giggle with each other.

Jak můžeme pocítit mír? Když se spolu od srdce zasmějeme.

Future TV reporting star with a bright smile.

Mladá budoucí televizní reportérka s krásným úsměvem.

High five!

Plácneme si!

Thank you to school in Frantiskovy Lazne for letting the team to spend time with you.

Děkujeme škole ve Františkových Lázních za krásný čas prožitý spolu!

Some elite runners from the school joined the run for about 3 km.

Nad běžcemi se znenadání objevila duha. Přestože se sluníčko vůbec neukázalo.

Runners had to overcome some invisible obstacles on the way.

Běžci musí zdolávat i neviditelné překážky na cestě.

The Mayor Otakar Skala of Frantiskovy Lazne was very enthusiastic about the Peace Run evident by his warm welcome to each runner.

Starosta Františkových Lázní Otarak Skála byl velmi evidentně nadšen myšlenkou Mírového běhu a srdečně přivítal všechny běžce.

Although it doesn't look like at this photo, we're not a singing group, we are a running group.

I když to nevypadá, jsme běžecký sbor a ne pěvecký sbor.

Our thank you to the Mayor!

Děkujeme panu starostovi.

As a symbol of rememberance, Peace Tree was planted by the Mayor.

Pro připomenutí dnešní návštěvy Mírového běhu a jeho myšlenky jsme zasadili v nedalekém parku Mírový strom.

We couldnt resist a lap around the park which was blossomed with diverse range of flora and fauna.

Nemohli jsme odolat a neoběhnout dokola park, ve kterém bylo všechno v rozkvětu.

Along the running course we came across many local historical monuments and buildings.

Podél trasy bylo mnoho historických krásně opravených budov.

We mispelled the word "colonade" as "conolade" and apparently it was very funny for the locals.

Přeřekli jsme se a místo po "kolonádě" jsme běželi po "konoládě".

A team work well done.

Dobře zvládnutá týmová práce.

Mirror, mirror on the wall, who's the peacefulest of them all?

Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejmíruplnější?

The weather today was cloudy and cool but the good thing it didn't rain, which gave us ample oppotunity to do our best.

Počasí bylo dnes zamračené a chladné, ale důležité bylo, že nepršelo, a mohli jsme tak snadno nabrat spoustu kilometrů.

Runners arriving at the main square in Cheb...

Přibíháme do Chebu...

...collecting their fuel, and...

"Voda má"...

...being greeted by the local community and students of local schools.

Místní studenti a učitelé se k nám nadšeně přidali.

The sudents from the schools ran with us and led us to our next ceremony at the new athletic park.

Nechali jsme se dovést na místo další ceremonie - na nové multifunkční hřiště s atletickou drahou.

Zuzka from our team had strong support, although she didn't really know why. Could it be some other Zuzka? No, probably not!

Zuzka z našeho týmu měla velkou podporu, i když ani nevěděla proč...

The little cheerleaders were really sweet.

Malé mažoretky předvedly roztomilé představení.

The vice mayor of Cheb Mgr. Daniela Seifertova holding the torch in support.

Místostarostka Chebu Mgr. Daniela Seifertová nás uvítala milými slovy.

Then the bigger ones showed us how to do proper cheerleading.

Větší mažoretky nám předvedly, jak se mažoretkování správně dělá.

Our many thanks to the students for their wonderful performance and participation in Peace Run.

Děkujeme dětem za jejich vystoupení a hlavně za účast na celé akci.

The vice mayor took the torch for a stroll.

Paní místostarostka s pochodní také kousek popoběhla.

Having a break and some chit chat.

Chvíle na krátký odpočinek a trochu klábosení.

Our runners' determination has no bounds.

Odhodlání našich běžců nezná mezí :-)

The nature here was scented and...

Příroda zde byla provoněna a...

...scenic, as we made our way towards the city of Lazne Kynzvart.

...scénická, na naší cestě do Lázní Kynžvart.

...but sometimes we end up in a dead end.

...občas se dostaneme do slepé uličky.

At the edge of the hill we were welcomed by the kids visiting the spa.

Na vrcholku kopce už na náš čekaly děti z místních lázní.

The chill in the air and droplets from the light rain didn't deter the sweet smile of the kids.

Čerstvý vzduch a kapky deštíku neodehnaly sladké úsměvy na našich tvářích.

Echoing the beautiful valley of the spa with the Peace Run song and...

Krásným lázeňským údolím zněla Peace Run píseň a...

...and some innocent screaming ... "Peace Begins With Me!"

...a trochu dětského řevu... "Mír začíná u mě!"

The ceremony was carefully prepared by the spa director Ing. Bc. Jirina Valentova.

Toto setkání důkladně připravila ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart Ing. Bc. Jiřina Valentová.

Collecting some samples of our future torches. It works without fuel, it's cheap and...

Sbíráme návrhy našich budoucích pochodní. Jejich výhoda je, že nepotřebují olej, jsou levné, a...

... you cannot burn your hair.

...i papírová pochodeň potěší.

Colouring books for children went away really fast.

Na některé děti málem nevyšly omalovánky, tak jsme museli rychle běžet pro další, aby nezmalovaly nás.

The rain started to show its fury but for a peace runner like Pepino it's nothing.

Déšť začal ukazovat svou sílu, ale pro mírového běžce jako je Pepíno to nebyla žádná překážka.

Five ceremonies, wonderful people, moderate milage and most importantly - a fantastic team. Not bad for the first day!

Pět krásných setkání, úžasní lidé, ne moc mnoho kilometrů a hlavně - skvěle fungující tým. Tak to byl první den. Nezačlo to vůbec špatně!

Torch carried by
Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Balavan Thomas (Great Britain), Daniel Ignovski (North Macedonia), Josef Sverma (Czech Republic), Libor Bednařík (Czech Republic), Martina Šimoníková (Czech Republic), Natalia Soldatova (Russia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Rostislav Vágner (Czech Republic), Sukhada Korshunova (Russia), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Veljko Antic (Serbia), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely, Veljko Antic
The torch has travelled 68.0 km from to Mariánské Lázně.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all