Čer. 27, 2019 Reportáže z trasy

Jičín - Vrchlabí

Zapsal/a Michaela Zdenkova 38.0 km

Immediately in the morning on the way to the first ceremony we had a special bird guest:)

Hned ráno při doběhu na 1. ceremonii se k nám na chvíli přidal krásný ptačí host :)

Our first ceremony was at 4th Primary School in Jičín, where we were welcomed by 500 children and their teachers.

Naší 1. ceremonie byla v 4. ZŠ v Jičíně, kde nás uvítalo kolem 500 dětí a také celý učitelský sbor.

And who wants to play the game? Hands up!

A kdo si chce zahrát hru? Ruce nahoru!

The motto of the Peace Run: "Peace begins with me!" children called so loudly, that kangaroos in Australia also heard them:)

Heslo Mírového běhu "Mír začíná u mě" volají děti tak hlasitě, že je slyší i klokani v Austrálii:)

We sang together with local band.

Společně jsme si i zazpívali s místní kapelou.

The letter of our appreciation and the picture "World Harmony" from Sri Chinmoy, the founder of Peace Run, to the headmaster Blanka Kalátová Lisá.

Předání děkovného listu a obrazu "Světové harmonie" od Sri Chinmoye, zakladatele běhu, paní ředitelce 4. ZŠ Blance Kalátové Lisé.

Who wants to hold the peace torch? Me, me, ...

Kdo si chce podržet mírovou pochodeň? Jáá, jáá,...

The final photo of Peace Run team and all children from 4th Primary School in Jičín.

Společné foto Peace Run týmu a dětí ze 4. ZŠ v Jičíně.

At the beggining of Nová Paka around 70 local children from different schools join us to run through the city.

Na začátku Nové Paky se k nám přidalo cca 70 místních odvážných dětí z různých škol na společný běh městem.

A wonderful Karel Hynek Mácha´s region.

Nádherný Máchův kraj.

In the city we were welcomed by the group of drummers.

Na Dukelském náměstí před úřadem nás uvítali bubeníci.

The mayor of the city Josef Cogan welcomed us very friendly.

Starosta Nové Paky Josef Cogan nás za město Nová Paka přívětivě přivítal.

A favourite country guessing game. Do you know from which country Batzaya come from?:)

Oblíbená hra na hádání národností jednotlivých běžců. Odkud myslíte, že Batzaya je?:)

The moment of silence and peace.

Chvilka ticha a míru.

Very nice performance by local flutists.

Krásné vystoupení místních flétnistek.

Another nice performance of local skilled majorettes.

Svým pěkným představením přispěly i místní mažoretky.

The handover letter of thanks to participating local schools.

Předávání děkovných listů zúčastněných místním školám.

The final photo in front of the city hall of Nová Paka.

Závěrečné foto před úřadem Nové Paky.

We are running further to the direction Horní Branná accompanied by the mayor of the city.

Vybíháme dál směr Horní Branná v doprovodu pana starosty.

Nová Paka is proud of a very rich cultural background including a lot of religious and memorable places and buildings, such as St Mikolaus´s church in the middle of city.

Nová Paka se pyšní svým velmi bohatým kulturním zázemím včetně mnoha náboženských staveb, vč. kostela sv. Mikuláše uprostřed města.

We started to see more typical cottages.

Po cestě začínáme potkávat typické krkonošské chaloupky.

Next to the monastery we are telling goodbye to local runners and to the city Nová Paka.

U kláštera se loučíme s běžci i Novou Pakou.

Around the lunch we run to the picturesque village Horní Branná in foothills in Krkonoše.

Kolem oběda dobíháme do malebné vesnice Horní Branná v Podkrkonoší.

During all meeting we try to feel peace and all divine qualties inside us.

Při každém setkání se snažíme společně cítit především mír a všechny dobré kvality uvnitř nás.

Only one smile extremely increases the beauty of the universe." - Sri Chinmoy

„Jeden jediný úsměv nesmírně zvětšuje krásu vesmíru.“ - Sri Chinmoy

The mayor of the village Horní Branná Luboš Zimmermann holds the peace torch.

Starosta obce Horní Branná Luboš Zimmermann přebírá mírovou pochodeň.

"I wish, that all people will love each other!"

"Já si přeji, aby se všichni lidé měli rádi!"

I have already all stamps from all continents!

Už mám všechny razítka ze všech kontinentů!

See you soon the village Horní Branná!

Tak brzy na viděnou Horní Branná!

At the beginning of Vrchlabí we meet with Blanka Paulů, who is an Olympian and 16 times masters of Czech Republic in cross-country skiing.

UNa začátku Vrchlabí se k nám připojuje olympionička a 16 násobná mistryně ČR v klasickém běhu na lyžích Blanka Paulů.

We are running also with her dog and grandson.

Běží s námi i její pes a vnuk.

In the park behind the shuttle children from youth centre Pelíšek joined us.

V zámeckém parku se k nám připojili děti z DDM Pelíšek.

The final photo of the ceremony in Vrchlabí:)

Závěrečné foto z vrchlabské ceremonie:)

After the hard run Blanka Paulů enjoyed a well-deserved relaxation.

Po náročném běhu - zasloužený odpočinek.

It blossoms so nicely everywhere.

Všude to náramně kvete.

Come with us to run around the world in one minute!

Pojďte s námi oběhnout svět v jedné minutě!

The deputy mayor Alfréd Plašil receiving Certificate of Appreciation signed by our runners and a picture labeled "World Harmony".

Místostarosta Alfréd Plašil při převzetí děkovného listu městu Vrchlabí a obrazu "Světové harmonie".

Runners visited local famous environmental center of education called Krtek.

Běžci navštívili místní známé enviromentální centrum vzdělávání Krtek.

We visited also local castle that servers as municipality house.

Navštívili jsme i místní zámek.

KRTEK - Krkonoše´s environmental center of education.

KRTEK - Krokonošské enviromentální centrum vzdělávání.

An honorable place for Certificate of Appreciation and painting labeled World Harmony.

Čestné místo pro děkovný list a obraz Světové Harmonie na vrchlabském zámku.

The view from the mountain ridge of Krkonoše.

POhled z hřebenů Krkonoš.

A peaceful sunset.

Míruplný západ slunce.

The highest mountain of Czech Republic Sněžka calls for tomorrow's climbing.

Nejvyšší hora ČR Sněžka vyzývá k zítřejšímu výstupu.

The sun is going to sleep and runners are going to bed very soon, full of gratitude for yet another wonderful day.

Slunce jde spát a běžci brzy taky plni vděčnosti za další krásný den.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Danica Cernakova (Slovakia), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Michaela Zdenkova (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Valeriy Bilokryl (Ukraine).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
Uběhli jsme s pochodní 38.0 km z Jičín do Vrchlabí.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše