Kvě. 12, 2022 Live from the road

Drietoma - Starý Hrozenkov - Zlín

Reported by Andrej Višněvský 52.0 km

The Czech part Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run 2022 begins! In the morning, runners approached from the Slovak town of Trenčín to the Drietoma - Starý Hrozenkov border crossing.

Česká trasa Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run 2022 začíná! V dopoledních hodinách se běžci přiblížili ze Slovenského města Trenčín na hraniční přechod Drietoma - Starý Hrozenkov.

The first meeting with representatives of Drietoma and Starý Hrozenkov. It was made at the point where it crosses state borders.

První setkání se zástupci obcí Drietoma a Starý Hrozenkov. To se uskutečnílo v místě, kde prochází státní hranice.

Mayor Milan Vaculík from the Czech village of Starý Hrozenkov.

Za českou obec Starý Hrozenkov starosta Milan Vaculík.

Picture with the Tree of the Brotherhood.

Společná fotografie u Lípy Bratrství.

The first ceremony in our country at Elementary school and Kindergarten Starý Hrozenkov

První ceremonie v České republice u altánku za Základní a Mateřskou školou Starý Hrozenkov.

Moment of silent.

Chvíle stišení.

Official handover of the Peace torch to school representatives.

Oficiální předání mírové pochodně zástupci školy.

Final picture with all participants of meeting at Starý Hrozenkov school.

Společná fotografie se ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov.

Cheers for other experiences in the Czech Republic...

Hurá za dalšími zážitky v Česku...

The youngest member of our team -8-year-old Maťo - runs barefoot with us on the left. ...

Vlevo s námi na boso běží nejmladší člen týmu 8 letý Maťo.

Children from the Primary School in the village of Komňa welcome the Peace Run team.

Děti ze Základní školy v obci Komňa vítají tým Mírového běhu.

Vigra represents its country Guatemala.

Vigra představuje svoji zemi Guatemalu.

The children were tasked with collecting stamps from all parts of the continents for the Peace Run passport.

Děti měly za úkol posbírat razítka ze všech částí světadílů do pasu Mírového běhu.

The mayor of Komňa, Mr. Zdeněk Mareček.

Starosta obce Komňa pan Zdeněk Mareček.

Representative of the Elementary School of Komňa with a Certificate of Appreciation.

Zástupce Základní školy obce Komňa s děkovným listem.

Leaving the village Komňa.

Loučení s obcí Komňa.

And we will move a few kilometers to the next station to the Bojkovice Primary School.

A posuneme se o pár kilometrů dále do Základní školy Bojkovice.

Our motto of the Peace Run: Peace begins with me.

Naše heslo mírového běhu: Mír začíná u mě.

The Deputy Mayor of Bojkovice, Mrs. Dagmar Peřestá, is taking over the peace torch.

Místostarostka města Bojkovice paní Dagmar Peřestá přebírá mírovou pochodeň.

On each continent that we have flagged, children have to play an animal, for example, in Asia, children are shown elephants.

U každého kontinentu, který jsme označili vlajkou, mají děti zahrát zvíře, například v Asii děti předvádí slony.

Certificate of Appreciation for the city of Bojkovice and the Bojkovice Elementary School.

Ocenění pro město Bojkovice a Základní školu Bojkovice.

We are saying bye from Bojkovice, and we are preparing to run to the town of Luhačovice ...

Loučíme se z Bojkovic, a chystáme se na běh do města Luhačovice...

Tasting of Luhačovice springs - local Ottovka.

Ochutnávka Luhačovických pramenů - místní Ottovka.

The Spring Dr. Šťastného. Very aromatic taste.

Pramen Dr. Šťastného. Velice aromatická chuť.

From Luhačovice we ran to the town of Zlín, where we will spend the night.

Z Luhačovic jsme doběhli do města Zlína, kde strávíme noc.

We met the mayor of Zlín, Jíří Korec, on the square náměstí Míru in front of the town hall.

Na náměstí Míru před radnicí jsme se potkali s primátorem města Zlína Jířím Korecem.

But that's not all from the Zlín. You will find it in next report...

To ze Zlína ale ještě není všechno. Více se dozvíte v další reportáži...

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Asangas Steimetz (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dhuni Vančát (Czech Republic), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Misa Zdenkova (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Ukrainian Runners (Ukraine), Vigra Paz (Guatemala), Vinati Docziova (Slovakia), Yulia Kravcova (Ukraine), Yuri Trostenyuk (Ukraine).  
Photographers
Apaguha Vesely, Pataka Špaček
The torch has travelled 52.0 km from Drietoma - Starý Hrozenkov to Zlín.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all