June 3, 2014 Live from the road

Vágur - Tvöroyri

Reported by Laufey Haraldsdottir, Uddipan Brown 25.0 km

We started our day by running to the first school with our friend Finn.

Dagen startede med at vi löb til den förste skole sammen med vores ven, Finn.

The Vagur Mayor's offices.

Vágur borgmesters kontor.

After this run we have renamed him "Flying Finn!"

Efter löbet fik han et nyt navn, "Flyvene Finn!"

Arriving at Vagur School

Ankomst til Vágur skole

Signing autographs.

Vi gav autografer..

The inspiration of Nelson Mandela can be found all over the world.

Inspiration fra Nelson Mandela findes overalt i verden.

The Principal and staff invited us to breakfast, where they gave us each a Faroe Islands flag.

Skoleinspektören og lærerne inviterede os til morgenmad og gav os alle et Færöskt flag hver.

The Teacher's offered the following translation to their comment:
"We are standing here side by side.
Remembering the wishes for Peace.
Thank you for your visit here.
-The Peace Torch on the Road.
We hope it will make a difference."

Porkeri School, our second stop for the day.

Porkeri skole, skolebesög nr. 2

Our new friends were waiting for us.

Vores nye venner ventede på os.

The world looks funny this way up.

Verden ser sjov ud på hovedet.

The children invited us to share the fruits of their labours.

Börnene inviterede på frugt.

We thank you for your visit to Porkeri Skúli. / School of Porkeri. We wish you all the best on the road with the Peace Torch

Vi takker for besöget til Porkeri Skúli og önsker jer alt det bedste på vejen med Fredsfakkelen.

'Bye! See you next time!

Farvel! Vi ses næste gang!

On the road to Tvöroyri School

På vej til Tvöroyrar skúli

May we never grow up.

forhåbentlig bliver ikke voksne .

We admired the retro design lights in this school...

Vi kunne godt lide retro - stilen på denne skole...

...and exceptional modern audio-visual technology in each classroom.

... og særlig moderne teknisk anlæg i alle klasselokaler.

Teachers For Peace.

Fred - lærere

We are very greatful for you visit. Thank you so much for the VERY important thing you are doing for World Peace. Many hugs from Tvöroyrarskúli.

Vi er meget taknemmelige for at I kom på besög. Rigtigt mange tak for det vigtige budskab I förer for verdensfred.

So we hit the road again -

Tilbage på löbefod

The peace and beauty of the Faroes greets us at every bend in the road.

Ligemeget hvor man er på Færöerne, man bliver altid mödt med skönhed og fred.

Sorry, the cafe is closed.

Vi er kede af det, men Caféen er lukket!

New friends can be found...

Man finder nye venner...

... in the most unlikely places.

... de mest uventede steder.

A Faroese pronounciation lesson.

Vi pröver at lære færösk..

Our ferry was waiting.

Færgen ventede på os.

"Cast off!"

Alle ombord!

On the way back to Torshavn.

På vej tilbage til Tórshavn.

Dragon's teeth in the mist...

Dragetænder i tågen...

Sometimes an eerie beauty reminds us that not everything is as it seems here...

nogle gange husker den eventyrlige skönhed os på at ikke er alt som der lader til at være

.... in "the land of maybe"....

... i "måske landet1...

Torch carried by
Anne Leinonen (Finland), Apaguha Vesely (Czech Republic), Laufey Haraldsdottir (Iceland), Purna-Samarpan Querhammer (Germany), Suren Suballabhason (Iceland), Uddipan Brown (New Zealand), Zuzana Klaskova (Czech Republic).  
Photographers
Anne Leinonen, Apaguha Vesely, Suren Suballabhason
The torch has travelled 25.0 km from Vágur to Tvöroyri.

Latest reports from Faroe Islands - 2017

view all

Latest reports - around the world:

view all