Faroe Islands 4 June: Tórshavn

Bright weather and bright faces...

Our new day in the Faroes dawned bright and clear.

En ny lys og klar dag på Færöerne.

We started the day by revisiting Velbastaðar School. We had a joyful reunion with friends from our last visit two years ago.

Vi startede dagen med et glædeligt gensyn med vores venner på Velbastaða Skole.

A message from the school: "... we like your ceremony inside the school and have taken the part with putting our right hand on our heart, while thinking good thoughts, into our practice in the school since you were here last time".

Besked fra skolen: "... Vi kan rigtigt godt lide jeres arrangement i skolen og vi har brugt den del at sætte höjre hånd på hjertet og tænke positivt imens her på skolen siden I var her sidste gang."

We were kindly invited to stay for breakfast, where we discovered a new taste sensation: tahini and nutella on dark local bread. Gourmets of the world take note!

Vi var inviteret til morgenmad på Velbastaða skúli hvor vi fik nye delikatesser, tahini og nutella på rugbröd. Noget der verdens gourméer skal pröve!

Arriving at Hoyvikar School.

Ankomst til Hoyvíkar skole.

The kids enjoed our skits on harmony.

Börnene kunne godt lide vores skuspil om harmoni.

"Who wants to run with the torch"?

"Hvem har lyst til at löbe med fakkelen?"

On our way to Tórshavnar School. Views of Tórshavn, Capital of the Faroe Islands.

På vej til Kommúnuskúlin i Tórshavn - udsigt over Tórshavn, Færöernes hovedsted.

Tórshavnar School students ran with us to Sankta Frans School.

Elever fra Kommúnu skúlin löb sammen med os til Sankta Frans skúli.

The family love between teachers and students is a notable feature of the Faroe Islands.

Man lægger mærke til den kærlighed der er mellem lærerne og eleverne i skolerne på Færöerne.

On our way to Eystur School

"... We all wish for peace in the entire world so that every human being both adults and children can consider the world a happy and loving place to live in".
- Eystur School

"... Vi önsker os alle fred i verden sådan at hvert eneste menneske, både börn og voksne, kan mærke at verden er et godt sted, fuld af lykke og kærlighed.
-Eystur skúli

After visiting five schools, it was time to run.

Efter vores fem skolebesög var det på tide at löbe.

One of our team cars.

En af holdets biler.

The hill work warmed us up nicely.

Vi fik varmet godt op ved at löbe op ad bakkerne.

Dinner time!

Aftensmad!

Our thanks to Hotel Hafnia, who gave us a beautiful meal.

Af hjertet tak til Hotel Hafnia som gav os et dejligt måltid.

We rounded off a great day by celebrating our brother Suren's birthday. The cake was delicious!

Dagen endte med en födselsdagsfejring af vores kære ven, Suren. Kagen var fantastisk.