Faroe Islands 5 June: Tórshavn - Leirvík

Lost and found...

Today is a running day, as all the schools are closed, due to a national holiday.

Last seen together in the morning fog in Tórshavn...

I dag var der løbedag, da alle skoler var lukkede på grund af Grundlovsdag.

Her så man løbeholdet senest samlet i tågen...

"Ok I give up. Where the heck are we?"

"Ok, jeg giver op! Hvor i alverden er vi?"

The boys turn up in the car and save the day.

Drengene dukker op ved bilen og dagen er reddet.

Meanwhile, on the other side of the island of Streymoy....

Samme tid på den anden side af Streymoy....

On the road to Leirvík, 70 kilometres away.

På vej til Leirvík, 70 km væk.

One for you, one for me.

En til dig og en til mig.

No, this is not a horror movie.

Nej, det er ikke en skrækkefilm!

Heading out of the fog, finally in the right direction.

På vej ud af tågen, endelig i den rigtige retning.

Our birthday boy, making good time on the road to Leirvík.

Fødselsdagsdrengen på vej løbende til Leirvík.

We were joined by local runners along the way....

Et par lokale løbere joinede os på vejen...

... and other locals cheered us on.

... og flere lokale heppede på os.

Gøta, another beautiful village along the way.

En af de smukke byer vi löber igennem, Gøta.

Running shoes for trolls?

Løbesko til trold?

No, just advertising outside the running shoe store, owned by our good friend Terje Hansen (holding the torch).

Nej, det var kun en reklame for en skoforretning. Ejeren løb med os og det er ham der holder fakkelen her på billedet.

A little local knowledge goes a long way. Our friends showed us a beautiful alternative to the main highway.

Det er altid noget med lidt lokal viden. Vores venner viste os en fantastiskt smuk alternativ vej fra hovedvejen.

Our destination in sight.

Vores destination.

It's a long way down...

Lang vej nedad...

We made it!

Vi klarede det!

Our birthday boy...

Vores fødselsdagsdreng...

...handed out certificates of appreciation...

... uddelte certifikater som tak for deltagelsen...

...to our great running friends: From left, Marnar Pattinson, Terje Hansen, Rani Friang Rasmussen.

... til vores gode løbevenner: fra venstre: Marnar Pattinson, Terje Hansen, Rani Friang Rasmussen.

Back at Terje's store, Purna-Samarpan was very happy to find shoes in his size that are unavailable back home.

Purna-Samarpan var rigtigt glad for at finde et par løbesko i sin störrelse, i Terjes skoforretning, som han ikke kan få hjemme.