jun 5, 2014 Live from the road

Nijmegen - Roermond

Reported by Abhinabha Tangerman 80.0 km

Children from elementary school De Komeet ('The Comet') are eagerly awaiting us.

Kinderen van basisschool De Komeet in Malden staan ons vol verwachting op te wachten.

They had done a lot of preparation to welcome the runners.

Ze hadden zich heel goed voorbereid op de komst van de lopers.

The children had made drawings and poems about peace.

De kinderen hadden tekeningen en gedichten gemaakt over vrede.

The Torch always generates happy faces!

De fakkel zorgt altijd voor blije gezichten!

Our Mexican runner with the flags of the children.

Onze Mexicaanse loopster met de vlaggen van de kinderen.

They had even arranged for real peace doves to be released!

Ze hadden zelfs echte vredesduiven geregeld die werden losgelaten!

There they go! These doves know their way home by themselves.

Daar gaan ze! Deze duiven weten vanzelf hun weg terug naar huis.

At the end we ran a lap of the entire school.

We rende een rondje om de hele school.

Thanks for your great reception! We will not forget you.

Bedankt voor jullie geweldige ontvangst! We zullen jullie niet vergeten.

We ran on to Venlo, where we were received at City Hall by the mayor Antoin Scholten.

We renden door naar Venlo, waar we werden ontvangen op het stadhuis door de burgemeester Antoin Scholten.

We exchanged peace messages.

We wisselden vredesboodschappen uit.

We were treated to a delicious lunch in Castle De Berckt, thanks to Niek Nagels! (on picture with Torch)

Vervolgens werden we getrakteerd op een verrukkelijke lunch in Kasteel de Berckt in Baarlo, met dank aan Niek Nagels! (op de foto met fakkel)

Castle De Berckt is a beautiful location.

Kasteel De Berckt is een prachtige locatie.

On our way to Roermond.

Op weg naar Roermond.

We were received by deputy mayor Gerard IJff.

We werden ontvangen door loco-burgemeester Gerard IJff.

Roermond has a beautiful City Hall.

Roermond heeft een prachtig stadhuis.

The exchange of the peace letters.

De uitwisseling van de vredesbrieven.

Mister Van IJff revealed his athletic side.

Mijnheer Van IJff liet zich zien van zijn sportieve kant zien.

Inside we showed the Peace Run video.

We lieten de Peace Run video zien.

After City Hall we visited judoclub Kai-in-Sho.

Na het stadhuis bezochten we judoclub Kai-in-Sho.

We were here four years ago, when we gave the owner Nol Hofman a Torch Bearer Award for the great work he does for the local children.

We waren hier vier jaar geleden, toen we de eigenaar Nol Hofman een Torch Bearer Award gaven voor zijn inzet voor de jeugd.

Only four years old!

Pas vier jaar oud!

Three laps around the judomat.

Drie rondjes om de judomat.

The kids gave a judo demonstration for us.

De kinderen gaven een judodemonstratie voor ons.

Thanks for your warm and enthusiastic reception!

Bedankt voor jullie warme en enthousiaste ontvangst!

Chinese restaurant Long Sing sponsored the Peace Run for a fantastic meal. We all agreed it was one of the best Chinese meals we ever had!

Chinees restaurant Long Sing sponsorde de Peace Run voor een fantastische maaltijd. Het was een van de beste Chinese maaltijden die we ooit hadden gegeten.

In the evening Nol Hofman dropped by so we could take a picture together. Thanks for everything, Nol!

's Avonds kwam Nol Hofman nog even langs, zodat we nog een foto konden maken. Bedankt voor alle goede zorgen, Nol!

Torch carried by
Abhinabha Tangerman (Netherlands), Akrura Bogea (Brazil), Carlos Machado (Brazil), Dipavajan Renner (Austria), Harikanta Ketova (Russia), Irena Majerová (Czech Republic), Istidad Alvarado (Guatemala), Puruvaj Nikolic (Serbia), Salil Wilson (Australia), Sara Schmidt (Netherlands), Thomas Strohn (Germany), Uhaina Maya (Mexico).  
Photographers
Dipavajan Renner
The torch has travelled 80.0 km from Nijmegen to Roermond.

Latest reports from Netherlands - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all