Шілде 16, 2016 Live from the road

Usharal - Ayagoz

Reported by Madina Daribayeva 231.0 km
Torch carried by
Chingiz Iskakov (Kazakhstan), Daulet Kenzhebayev (Kazakhstan), Dauren Ospanov (Kazakhstan), Erik Duisheyev (Kyrgyzstan), Gyuzal Vasyeva (Kazakhstan), Madina Daribayeva (Kazakhstan), Tatyana Skakovskaya (Kazakhstan), Toizhan Iskakova (Kazakhstan), Utkranta Arnst (Russia), Valeriy Andersonov (Kazakhstan), Victor Lents (Russia).  
Photographers
Daulet Kenzhebayev, Tatyana Skakovskaya
The torch has travelled 231.0 km from Usharal to Ayagoz.

Latest reports from Kazakhstan - 2020

view all

Latest reports - around the world:

view all