jūnijs 29, 2017 Live from the road

Ostrov - Ludza

Reported by Emanuels Putans 104.0 km

The first city to greet Peace Run in Latvia is Kārsava. Recently elected Mayor of Kārsava Ināra Silicka opened the ceremony with very beautiful and inspiring welcome talk. She also presented international team of Peace Run with clover- symbol of Kārsava.

Pirmā pilsēta, kas sveic Miera skrējienu Latvijā ir Kārsava. Nesen ievēlētā Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka ceremonijā teic skaistu un iedvesmojošu uzrunu, kā arī apbalvo Miera skrējiena starptautisko komandu ar Kārsavas novada ģerboni - āboliņu.

From left- Viktorijs Krišans (PE teacher of Kārsava High School, coach of field and track athletics), Mihails Oļipovs (sports organizer and coach of football team of sports club "Kuorsova"), Edgars Urtāns (sportsman of sports club "Kuorsova"). Youth that accompanied the Peace Run team are trained by these two coaches. Needless to say that all of them were full of determination and energy. Sports are taken seriously in Kārsava!

Skatoties no kreisās puses- Viktorijs Krišāns (Kārsavas vidusskolas sporta skolotājs un vieglatlētikas treneris), Mihails Oļipovs (sporta organizators un sporta kluba "Kuorsova" futbola komandas treneris), Edgars Urtāns (sporta kluba "Kuorsova" sportists). Abu treneru audzēkņi, kas skrēja kopā ar Miera skrējienu, bija ļoti apņēmīgi un enerģijas pilni. Kārsavā sports tiek uztverts nopietni!

Peace Run was also welcomed by dance club "Čili Čača". The dances were performed in playful yet dynamic manner. That was very beautiful performance.

Miera skrējienu sveica deju kolektīvs "Čili Čača". Kolektīva izpildītajās dejās jautās viegls rotaļīgums un dinamisms. Tas bija ļoti skaists priekšnesums!

Students from Kārsava High School and nascent athletes are passing the torch.

Kārsavas vidusskolas skolēni un topošie vieglatlēti nodod lāpu viens otram.

Спортсмены г. Карсава передают факел.

Youth from Sports Club "Kuorsova" are escorting the Peace Run to the border of Kārsava.

Sporta kluba "Kuorsova" audzēkņi pavada Miera skrējienu līdz Kārsavas robežai. Tālāk skrējiens dosies uz Ludzu.

You never know who will be the next one to receive the torch. Maybe you? :)

Nekad nevar zināt, kurš būs nākamais, kura rokās nonāks maģiskā miera lāpa :)

Peace Run in full speed going to Ludza!

Miera skrējiens pilnā ātrumā dodas uz Ludzu!

Peace Run is accompanied by youth from Sport School of Ludza. To quote: "This is the most humid day of my life." And it was true- that was a combination of a good run and serious rainstorm. But that was not at all preventing runners from smiling. :)

Miera skrējienam pievienojas Ludzas sporta skolas audzēkņi. Citējot viņu teikto "Šī ir slapjākā diena manā mūžā!"- tas tik tiešām tā arī bija - tā bija skrējiena un nopietnas lietusgāzes kombinācija. Taču tas skrējējiem netraucēja smaidīt. :)

At the building of Ludza administration Peace Run was warmly welcomed by Mayor of Ludza Edgars Mekšs, who kindly allowed ceremony to be led inside the building. All of us were in small and cozy entrance hall and this only strengthened feeling of oneness - world - family. Here Mr Edgars Mekšs is receiving gratitude - gifts for his warm welcome of Peace Run team.

By the way, Ludza is the oldest city of Latvia- it is celebrating it's 840- year birthday this summer!

Pie Ludzas novada domes Miera skrējienu sagaidīja Ludzas novada domes priekšsēdetājs Edgars Mekšs, kurš laipni ļāva ceremoniju noturēt domes telpās. Mēs visi bijām nelielajā priekšnamā un tas tikai stiprināja savstarpējas vienotības sajūtu. Šajā brīdī Mekša kungs saņem pateicības dāvanas par uzņemšanu savā pilsētā.

Starp citu, Ludza Latvijas vecākā pilsētā- tā šogad svin savu 840 gadu jubileju!

From left- Andrejs Narnickis (main responsible of sports to institution of management of education, culture and sports in Ludza and also a coach of Ludza Sport School and coach of male handball team) and Edgars Mekšs (Mayor of Ludza).

Skatoties no kreisās - Andrejs Narnickis (Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenais speciālists sporta jomā, kā arī Ludzas sporta skolas un vīriešu virslīgas handbola treneris) un Edgars Mekšs (Ludzas novada domes priekšsēdētājs).

Torch carried by
Anna Eliseyeva (Russia), Austris Brucis (Latvia), Baiba Mennika (Latvia), Emanuels Putans (Latvia), Gundega Gaile (Latvia), Ildar Ibragimov (Russia), Konstantin Rybin (Russia), Kristine Markevica (Latvia), Latvian runners (Latvia), Nikolay Egorov (Russia), Peteris Seso (Latvia), Yajata Kochurov (Russia).  
Photographers
Yajata Kochurov
The torch has travelled 104.0 km from Ostrov to Ludza.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all