jún 28, 2017 Live from the road

Svidník - Poland

Reported by Padyatra Komak 20.0 km

Our team has a new member.

Náš tím sa rozrástol o ďalšieho člena.

Young volleyball players from the elementary school on Karpatska Street have come to show us the way to their school.

Mladí volejbalisti zo ZŠ na Karpatskej ulici nám prišli ukázať cestu do školy.

It seems that Svidnik is a cheerful town.

Svidník je veru veselé mesto.

Lot of kids already waited on the school playground.

Na ihrisku nás už čakala pekná hŕba detí.

"We are smart kids and we know where to look for peace.”

"My sme šikovné deti a presne vieme, kde treba hľadať mier.”

Love inside and out.

Láska vo vnútri i navonok.

We have performed a skit for the kids …

Zahrali sme deťom scénku …

... how we don't do it in the team.

... ako by to v tíme nemalo vypadať.

But also how we should do it.

Ale tiež ako by to vypadať malo.

The principal Nadezda Ignacova held the torch first.

Pochodeň si podržala pani riaditeľka Ing. Nadežda Ignácová ako prvá.

She was not the last one as she passed the torch to the other teachers.

Nebola však posledná a pochodeň putovala k dalším pedagógom.

Finally, all children held the torch and wished for others.

Nakoniec si pochodeň podržali aj všetky deti a želali si želanie pre druhých.

Someone can not count to ten and it's not the kids.

Niekto tu nevie počítať do desať a nie sú to deti.

Now it's the time to run, preferably around the world.

A nastal čas si spolu zabehnúť, najlepšie okolo sveta.

"My trip around the world is over, just making sure that I have been everywhere."

"Moja cesta okolo sveta sa skončila, tak ešte si skontrolujem, či som bola všade."

"It seems, that I have."

"Zdá sa, že áno."

We have presented the principal with a team t-shirt , so we hope she will run with us in the future.

Pani riaditeľke sme na pamiatku venovali tímové tričko, tak dúfame, že si s nami v budúcnosti zabehne.

"Two of us are ready to take off."

"My dvaja sme pripravení vyraziť!"

Young athletes set a high pace and it seemed that we would never catch then ...

Mladí športovci nasadili vysoké tempo a už to vyzeralo, že ich ani nedobehneme ...

... but fortunately they have stopped at the town sign for a group picture.

... naštastie sa zastavili na konci mesta na spoločnú fotku.

Getting close to Poland.

Poľsko je na dohľad.

The Polish runners welcomed us warmly in their country.

Poľskí bežci nás vo svojej krajine vrúcne privítali.

Good luck Peace Run on your journey in Poland.

Veľa štastia Mierový beh na tvojej ďalšej ceste v Poľsku.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia).  
Accompanied by  
local slovak runners
Photographers
Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 20.0 km from Svidník to Poland.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all