Sept. 16, 2019 Live from the road

Chişinău

Reported by Ion Frunza 10.0 km

Good morning, Chisinau!

Bună dimineața, Chișinău!

Today we launch this year's torch relay Peace Run in the heart of the Republic of Moldova, Chișinău. Its route will go through three neighboring countries: Republic of Moldova, Romania and Bulgaria. This 15 day journey is 1380 km long...

Astăzi lansăm Alergarea pentru Pace 2019 în inima Republicii Moldova, Chişinău. Traseul se va aşterne în 3 ţări vecine: Republica Moldova, România şi Bulgaria. Distanţa pe care o va parcurge această călătorie de 15 zile este de 1380 km...

For the Opening Ceremony we are honoured by distinguished guests: Adrian Balutel, State Secretary for Sports at the Ministry of Education, Culture and Research; Larisa Popova, Member of the Board of the National Olympic and Sports Committee; Constantin Negura, General Secretary of the Athletics Federation of Republic of Moldova

La Ceremonia de deschidere suntem onoraţi cu prezenţa unor oaspeţi distinşi: Adrian Băluţel, Secretar de stat în domeniul tineretului și sportului la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Larisa Popova, membră a Biroului executiv al Comitetului Naţional, Olimpic şi Sportiv; Constantin Negură, Secretar General al Federaţiei de Atletism din Republica Moldova

... as well as other dear guests and friends.

... precum şi alţi oaspeţi şi prieteni.

We gathered at the main monument of the country, the Monument of Stephen the Great

Ne-am adunat la cel mai important monument din ţară, Statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

The salient point of the Peace Run is the passing of the flaming torch from hand to hand

Specificul Alergării pentru Pace constă în transmiterea torţei aprinse din mână în mână

... to all the people we encounter in our journey

... tuturor celor pe care îi întâlnim în drumul nostru

The representatives of the three national sports authorities...

Reprezentanţii celor trei autorităţi sportive din ţară...

We are taking steps towards a peaceful world

Facem paşi pentru o lume a păcii

Ana Cazacu, the first Moldovan Iron Woman...

Ana Cazacu, prima moldoveancă Iron Woman

Our team has been graciously invited at the Headquarters of the National Olympic and Sports Committee

Suntem onoraţi să vizităm sediul Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv

Here we are met by the Vice-President Nicolae Piatac and Executive Director Leonid Bujor

Aici suntem întâmpinaţi de Vice-preşedintele Nicolae Piatac şi Directorul executiv Leonid Bujor

The official part of the launching being concluded, we go visiting schools...

Odată încheiată partea oficială a programului, mergem în vizită la şcoli...

The first one is High School GLORIA

Prima şcoală este Liceul teoretic cu profil sportiv GLORIA

The pupils meet us with joy ... and dances

Elevii ne întâlnesc cu bucurie ... şi dansuri

It`s a beautiful performance

Un număr artistic minunat!

Then we engage the kids in our World Harmony Run Song

Apoi cântăm împreună cu copiii imnul Alergării pentru Armonie Mondială

Holding the torch is no easy task...

Nu e chiar uşor să atingi torţa...

The Principal, Mr Nicolae Pădureț, helps a lot with the task

Dar dl Director Nicolae Pădureţ ne dă o mână de ajutor

To him we express our gratitude!

Oferim recunoştinţa noastră dlui Director!

Next is High School nr. 2 of Chisinau

Următorul este Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2 din Chişinău

The students are very interested in the message we bring to them

Elevii sunt foarte atenţi la mesajul pe care li-l aducem

Ours is the first step!

Facem primul pas!

We immortalise the moment with the Principal Mrs Elena Frunze and the pupils of her school

Imortalizăm momentul împreună cu Doamna Directoare Elena Frunze şi elevii săi

We end our the first day of the 2019 Peace Run with a visit at the Municipal Boarding Sports High School

Încheiem prima zi a Alergării pentru Pace 2019 cu o vizită la Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv din Chişinău

They listen about the Peace Relay very intently

Copiii ascultă cu atenţie despre Ştafeta pentru Pace

... and share with us a moment of silence and peace.

... şi împreună creăm un moment de linişte şi pace.

Then we pass the torch which has been held by millions of people worldwide...

Apoi transmitem torţa care a fost ţinută de milioane de copii din întreaga lume...

Parlez vous français?

Running with the torch is delightful!

E minunat să alergi cu torţa!

We have made new friends!

Am câştigat noi prieteni!

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Efrosinia Pantiru (Romania), Gheorghe Cebotaru (Moldova), Igor Rotari (Moldova), Ion Frunza (Moldova), Liubovi Suhova (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Moldovian runners (Moldova), Radu Budan (Moldova), Ukrainian Runners (Ukraine), Vasiliy Mamotenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria), Vladimir Ivanov (Moldova).  
Photographers
Luiza Hariton, Marat Koff
The torch has travelled 10.0 km in Chişinău.

Latest reports from Moldova - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all