July 17, 2022 Live from the road

Chișinău

Reported by Ion Frunza, Sadanand Magee 7.0 km

Good morning, Chisinau! Today we are going to discover your beauties... First we visit the Indoor Arena.

Bună dimineața, Chișinău! Astăzi vom descoperi frumusețile tale... Începem cu vizita la Manejul de atletism.

Ion tells us the history of the arena and how it became a Sri Chinmoy Peace-Blossom in 1998.

Ion ne dă detalii din istoria arenei și despre cum a devenit o Floare a Păcii Sri Chinmoy în 1998.

Ms Valentina, this facility`s intendent, holds the Peace torch near the plaque dedicating the building as a Peace-Blossom.

Dna Valentina, intendenta instituției, ține sus torța Păcii lângă placa ce marchează dedicarea edificiului ca Floare a Păcii.

Joining together for a group picture.

Ne strângem împreună pentru o fotografie de grup.

Running a lap for Peace...

Alergăm o tură pentru Pace...

We cannot stand the track so we have a 200 M race...

Pista ne tentează și iată că ne întrecem într-o cursă de 200 m...

Deal!

Avem înțelegere!

Getting prepared for the Peace Run in the city.

Ne pregătim ca să alergăm pentru Pace prin oraș.

And do we kick the road...

Și iată-ne la drum...

Chisinau embraces us with its emerald-green scenery.

Chișinăul ne cuprinde în peisajul său verde de smarald.

One still torch, one moving Torch...

O torță nemișcată, o Torță în mișcare...

Lovely colours welcoming us with the wind...

Culorile minunate ne salută odată cu vântul...

A statue witnesses us running by.

O statuie observă alergarea noastră.

Iconic Stephen the Great is our next stop.

Legendarul Ștefan cel Mare este următoarea noastră oprire.

Together for Peace!

Împreună pentru Pace!

We lighten up the duty of the order defenders.

Încercăm să ușurăm datoria apărătorilor ordinii publice.

Carabineers show up.

Carabinierii sunt în preajmă.

Another memory

Pentru amintire

And yet another memory in front of Republic of Moldova`s Parliament...

Și încă o amintire în fața Parlamentului Republicii Moldova...

Our destination: Dendrarium Park of Chișinău

Destinația noastră: Parcul dendrologic din Chișinău

Mother Natures beauty is inspiring, thats why we will plant a tree here today and consecrate it as a Peace-Blossom.

Frumusețea Mamei Natura este însuflețitoare; de aceea astăzi aici vom planta un copac și îl vom consacra drept Floare a Păcii.

The planting squad arriving powerfully...

Săditorii intră în forță...

Congratulations!!! Global project Sri Chinmoy Peace-Blossoms has just acquired a new member: the Peace-Tree in Dendrarium Park of Chișinău. Our heartfelt thanks go to the administration of this wonderful park.

Felicitări!!! Proiectul global Florile Păcii Sri Chinmoy s-a mărit cu un nou membru: Copacul Păcii din Parcul dendrologic din Chișinău. Mulțumim din inimă administrației acestui parc uimitor.

Everyone brings in their contribution...

Fiecare își aduce contribuția...

Installing the plaque

Instalăm placa comemorativă

A mind of peace Loves all. A heart of peace Awakens all. A life of peace Satisfies all.

  • Sri Chinmoy

O minte de pace Îi iubește pe toți. O inimă de pace Îi trezește pe toți. O viață de pace Îi satisface pe toți.

  • Sri Chinmoy

Sharing soulful moments together

Momente pline de însuflețire împreună

Inaugurating speech given by Ion

Discursul de inaugurare oferit de Ion

Solemn moments

Momente solemne

Moments of Peace

Clipe de Pace

Long live the Peace-Tree!

Mulți ani trăiască Copacul Păcii!

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Andrey Stefanov (Bulgaria), Cristian Ichim (Romania), Devashishu Torpy (Great Britain), Florbela Caniceiro (Portugal), Florina Papuc (Romania), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Ion Frunza (Moldova), Jovana Milenković (Serbia), Karanika Săvescu (Romania), Mihai Dragnea (Romania), Moldovian runners (Moldova), Oleksii Sykal (Ukraine), Plamen kolev (Bulgaria), Rachel Pina (Portugal), Sadanand Magee (Ireland), Ukrainian Runners (Ukraine), Yaroslava Karavayeva (Belarus).  
Photographers
Gints Peleckis, Sadanand Magee
The torch has travelled 7.0 km in Chișinău.

Latest reports from Moldova - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all