• Peace Run Baklja
  • Peace Run Rtanj
  • Peace Run deca
  • Peace Run trcanje
  • Peace Run Osmeh
  • Peace Run u prirodi
  • Peace Run leptir
  • Peace Run Manastir

Šri Činmoj

Šri Činmoj je posvetio svoj život postizanju harmonije i jedinstva među ljudima i različitim kulturama. On je na dinamičan način sledio ovu viziju kroz umetnost, sport i humanitarno služenje. Uvek je snažno zastupao ideju da sport igra ulogu moćnog instrumenta za promovisanje globalnog mira.

Tokom života, Šri Činmoj je bio priznat na međunarodnom nivou za svoje brojne inicijative koje su ujedinjavale ljude raznih kultura i društvenih slojeva da prionu na rad za jedan svet koji će više ispunjavati. Kao atleta, filozof, slikar i pesnik, Šri Činmoj je posvetio svoj život unapređenju ideala svetskog mira i svetske harmonije.

Još 1987. godine osnovao je Trku mira (Peace Run) kao način da se okupe ljudi oko jednog globalnog, a opet fundamentalnog događaja. Od samih početaka, Peace Run je prošao kroz više od 150 zemalja sveta i dotakao živote miliona ljudi. U periodu od 2005. do 2013. godine ova trka je bila poznata pod imenom World Harmony Run. Peace Run ne nastoji da sakupi novac ni da istakne političke ciljeve. Pre bi se moglo reći da pruža ljudima priliku da izraze svoje sopstvene nade i snove o jednom svetu u kome će biti više mira i više sklada.

Ljudi svih društvenih slojeva drže baklju koja simbolizuje mir da bi poželeli bolju i svetliju budućnost. Ovaj čin prenošenja baklje od osobe do osobe nas ujedinjuje u našoj zajedničkoj težnji da ponudimo našem svetu nešto pozitivno – zajednički, mi možemo da promenimo svet!

Jula 2005. godine Šri Činmoj je prokomentarisao: “Svetska harmonija, svetski mir: to nisu puke reči iz rečnika. To je stvarnost, božanska stvarnost i vrhunska stvarnost.” 

“Neka plamenovi baklje mira
Obasjaju i probude
Apsolutno svakog građanina sveta.”

- Šri Činmoj

Šri Činmoj govori o Trci mira


"Postoji mnogo načina da postanemo srećni, ali osećam da je najlakši i najefikasniji način, da trčimo na spoljašnjem planu.” April 1987.

"Ovoj Trci mira ne samo što nema premca; ona je takođe i istinski početak nečega što će čovečanstvo i Majka Zemlja zauvek i zauvek da čuvaju.” April 1987.

"Dok nosite Baklju mira, nemojte osećati da je to materijalni objekat ili da je kao neka dečija igračka ili lutka. Morate osetiti da se u Baklji mira nalazi plamen i da je taj plamen vaš sopstveni plamen. Vi sami ste stvorili taj plamen. Zašto? Da biste prosvetlili pre svega sebe, a zatim i ljude koje viđate u vašoj orbiti. Vaša sopstvena orbita može postati velika, veća, najveća. Danas je ona možda veoma mala, ali sutra može postati mnogo veća, a prekosutra može beskrajno da se rasprostire.” April 1998.

“Kada vidimo očima, vidimo da mi postojimo na jednom mestu, a da drugi postoje negde drugde. Ali kada koristimo srce, tada se u našem sopstvenom postojanju nalazi i ostatak sveta, a u svetu se nalazi i naše postojanje.” April 1998.

“Tokom moje najuzvišenije meditacije, mnogo, mnogo puta sam jasno video da je ovaj naš samodavajući duh prekrio svet uzduž i popreko, u svoj svojoj lepoti i svom svom mirisu. I ne samo to, još nešto: postoje bezbrojne duše koje nisu ugledale svetlost dana, ali kada budu došle na ovaj svet, osetiće, zasigurno će osetiti taj samodavajući duh koji je okružio i okružuje svet. Lepota, miris, svetlost i blaženstvo tog duha upaliće plamen težnje u novopridošlicama. I one će takođe pevati tu istu pesmu, istu pesmu mira, univerzalnog mira.” Jun 2005.

“Današnji haotičan svet ne može zauvek da ostane haotičan. Svetska harmonija, svetski mir: to nisu samo reči iz rečnika. To su stvarnosti, božanske i najuzvišenije stvarnosti. Za sve nas koji težimo da postanemo dobri građani sveta, naša Trka harmonije sveta predstavlja nadahnuće od najvećeg značaja za sve nas.” Jun 2005.

“Ovom našem svetu potrebna je harmonija, harmonija, harmonija. Deca su najpogodnija da donesu harmoniju sveta, jer je za njih to nešto novo i sveže. Deca posmatraju svako jutro kao novi san.” Jun 2007.