Šri Činmoj

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners

Šri Činmoj je posvetio svoj život postizanju harmonije i jedinstva među ljudima i različitim kulturama. On je na dinamičan način sledio ovu viziju kroz umetnost, sport i humanitarno služenje. Uvek je snažno zastupao ideju da sport igra ulogu moćnog instrumenta za promovisanje globalnog mira.

Tokom života, Šri Činmoj je bio priznat na međunarodnom nivou za svoje brojne inicijative koje ujedinjavaju ljude različitih kultura i društvenih slojeva da prionu radu za jedan svet koji će više ispunjavati. Kao sportista, filozof, slikar i pesnik, Šri Činmoj je posvetio svoj život unapređenju ideala svetskog mira i svetske harmonije.

Šri Činmoj je osnovao Trku mira (Peace Run) 1987. godine kao sredstvo da se ljudi okupe oko jednog globalnog, a opet suštinskog događaja. Od početnih godina do sad, Peace Run je prošao kroz više od 150 zemalja sveta i dotakao živote miliona ljudi. U periodu od 2005. do 2013. godine Trka je bila poznata pod imenom World Harmony Run. Peace Run ne nastoji da sakupi novac ni da istakne političke ciljeve - više pruža ljudima priliku da izraze svoje sopstvene nade i snove o jednom svetu u kome će biti više mira i više harmonije.

Ljudi iz svih društvenih slojeva uzimaju u ruke baklju koja simbolizuje mir da bi poželeli bolju i svetliju budućnost. Ovaj čin prenošenja baklje iz ruke u ruku nas ujedinjuje u našoj zajedničkoj težnji da ponudimo svetu nešto pozitivno. Zajednički, mi možemo da promenimo svet!

Jula 2005. godine Šri Činmoj je dao jedan komentar: “Svetska harmonija, svetski mir: to nisu puke reči iz rečnika. To su stvarnosti, božanske stvarnosti i vrhunske stvarnosti.” 

Neka se plamenovi baklje mira
Upale i probude
Sve građanine sveta.

- Šri Činmoj

Šri Činmoj govori o Trci mira


"Postoji mnogo načina da postanemo srećni, ali ja osećam da je najlakši i najdelotvorniji način taj da trčimo na spoljašnjem planu.” April 1987.

"Ova Trka mira ne samo što nema premca; ona je takođe i istinski začetak nečega što će Majka Zemlja i čovečanstvo zauvek i zauvek čuvati kao dragocenost.” April 1987.

"Dok nosite Baklju mira, nemojte doživljavati da je to neki materijalni objekat ili neka dečija igračka ili lutka. Morate da osetite da je u Baklji mira plamen i da taj plamen predstavlja vaš sopstveni plamen. Vi ste stvorili taj plamen. Zbog čega? Da biste prosvetlili prvo sebe, a zatim i ljude koje viđate unutar vaše orbite. Vaša sopstvena orbita može da postane velika, veća, najveća. Ona je danas možda sasvim mala, ali sutra može postati mnogo veća, a prekosutra se može beskrajno raširiti.” April 1998.

“Kada gledamo očima, mi vidimo da se nalazimo na jednom mestu, a da su drugi negde drugde. Ali kada koristimo srce, tada se u nama samima nalazi i ostatak sveta, a mi se nalazimo unutar sveta.” April 1998.

“Mnogo, mnogo puta sam tokom svoje najuzvišenije meditacije jasno video da je naš duh samodavanja prekrio čitavu planetu u celoj svojoj lepoti i celom svom mirisu. I ne samo to; još nešto: bezbrojne duše nisu ugledale svetlost dana, ali kada budu došle na ovaj svet, one će osetiti, sasvim sigurno će osetiti taj duh samodavanja koji je okružio i koji okružuje planetu. Lepota, miris, svetlost i blaženstvo tog duha upaliće plamen težnje u novo pridošlim dušama i one će takođe zapevati istu pesmu, tu istu pesmu mira - univerzalnog mira.” Jun 2005.

“Današnji neuređeni svet ne može zauvek da ostane neuređen. Svetska harmonija, svetski mir: to nisu puke reči iz rečnika. To su stvarnosti, božanske stvarnosti i najuzvišenije stvarnosti. Za sve nas koji težimo da postanemo dobri stanovnici planete, naša Trka harmonije sveta je nadahnuće od najvećeg značaja za sve nas.” Jun 2005.

“Ovom našem svetu potrebna je harmonija - harmonija - harmonija. Deca su najpogodnija da stvore harmoniju u svetu, jer je za njih to nešto novo i sveže. Deca gledaju na svako jutro kao na novi san.” Jun 2007.

Latest reports from Serbia - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all