Июнь 20, 2014 Live from the road

Nizhniy Novgorod - Lyskovo

Reported by Guzel Shaikhutdinova 97.0 km
Torch carried by
Alexey Zhilyaev (Russia), Guzel Shaikhutdinova (Russia), Mikhail Nemtinov (Russia), Mikhail Yaroslavtsev (Russia), Nikolay Egorov (Russia), Nikolay Trotsenko (Russia), Tonis Zeringis (Russia), Yuriy Shilov (Ukraine).  
Photographers
Guzel Shaikhutdinova
The torch has travelled 97.0 km from Nizhniy Novgorod to Lyskovo.

Latest reports from Russia - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all