Slovakia 9 June: Bratislava - Berg

Good bye Slovakia, Welcome in Austria.

Dovidenia Slovensko, vitajte v Rakúsku.

Laast day in Slovakia we started at Bratislava castle.

Posledný deň na Slovensku sme začali na Bratislavskom hrade.

On our way to the border we met few morning athletes.

Cestou na hranicu sme stretli niekoľko ranných športovcov.

Martin even cenceled his training plan and joined us in running all the way to the border.

Martin spod Tatier dokonca zanechal svoj plánovaný tréning a bežal s nami až po rakúsku hranicu.

Our austrian friends welcomed us at the border, ready to carry the torch trought another european countrie.

Tam na nás už čakali naši rakúsky priatelia, pripravený niesť pochodeň cez daľšiu z európskych krajín.

Good luck in Austria.

Veľa šťastia v Rakúsku.