jún 9, 2016 Live from the road

Bratislava - Berg

Reported by Padyatra Komak 6.0 km

Laast day in Slovakia we started at Bratislava castle.

Posledný deň na Slovensku sme začali na Bratislavskom hrade.

On our way to the border we met few morning athletes.

Cestou na hranicu sme stretli niekoľko ranných športovcov.

Martin even cenceled his training plan and joined us in running all the way to the border.

Martin spod Tatier dokonca zanechal svoj plánovaný tréning a bežal s nami až po rakúsku hranicu.

Our austrian friends welcomed us at the border, ready to carry the torch trought another european countrie.

Tam na nás už čakali naši rakúsky priatelia, pripravený niesť pochodeň cez daľšiu z európskych krajín.

Good luck in Austria.

Veľa šťastia v Rakúsku.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Nipura Ingram (Cook Islands), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Uddipan Brown (New Zealand).  
Accompanied by  
Marek Bohman (SK)
Photographers
Apaguha Vesely, Padyatra Komak
The torch has travelled 6.0 km from Bratislava to Berg.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all