jún 23, 2017 Live from the road

Tvrdošín - Liptovský Mikuláš

Reported by Danica Cernakova, Devatulya Sulekova 69.0 km

Good morning in Tvrdosin...

Dobré ráno v Tvrdošíne...

Even though we could feel rain in the air, there were still few kids on the sqare.

Aj keď visel dážď na vlásku, na námestí sa zišla hŕstka detí ...

Do not dare to overtake me! I am the winner!

Neopováž sa ma predbehnúť! Ja som prvý!

Member of City Council Milan Kovac held the torch as a Tvrdosin representative.

Pán poslanec Milan Kováč podržal pochodeň za mesto Tvrdošín.

Three boys and torch - brightens the smile on their faces.

Traja chlapci a pochodeň - rozžiari aj ich úsmev na tvári.

From America ... chop chop ... to Africa.

A z Ameriky šup do Afriky.

Visa procedure in one of the continents.

Vízová procedúra na jednom z kontinentov.

Group picture at Peace Tree in Tvrdosin planted in 2013 when we met last time.

Spoločné foto pri strome mieru, ktorý bol v Tvrdošíne zasadený pri stretnutí v roku 2013...

See you in a year ... or two.

Ahoj o rok, o dva ...

The students from Trstena were briskly rushing us towards their town.

Stredoškoláci z Trstenej nás svižne hnali do svojho mesta.

I have a nicest teeth.

Moje zúbky sú najkrajšie.

Kids at the square in Trstena - "Who wants to become the member of our team?"

Deti na námestí v Trstenej - "Kto sa chce stať členom nášho tímu?"

We feel peace in our hearts ...

Cítime mier vo svojich srdciach ...

Mrs. Mayor of Trstena PhDr. Ing. Magdalena Zmarzlakova has sincerely shared with us her wishes, which she put into the torch ...

Pani primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková sa úprimne s nami podelila o svoje želanie, ktorá vložila do pochodne ...

With the teacher's help even the smallest ones took the trip around the world.

Aj tí najmenší sa s pani učiteľkou vydali na cestu okolo sveta...

It seems that kids from kindergarden enjoyed the trip around the world and all the stamps they collected.

Škôlkári si evidentne cestu okolo sveta užili a návzájom sa pochválili, aké pečiatky z nej získali.

Girls and boys from high school led the way out of town ...

Dievčatá a chlapci zo strednej školy nás odprevadili von z mesta...

Even cow Malina greeted our runners.

Bežcov prišla pozdraviť aj Malina z miestneho kravína...

New energy supply from Vitanova ...

Nové posily z Vitanovej boli vítané ...

Traditional bread and salt welcome ...

Tradičné privítanie chlebom a soľou ...

Mr. Mayor of Vitanova Dusan Ondrik accepted us as members of oneness family.

Starosta obce Vitanová Dušan Ondrík nás prijal ako členov rodiny.

Our team members from Russia felt like at home.

Bežci z Ruska sa tu cítili ako doma...

Mr. Mayor dressed in team t-shirt made a few steps with us.

Pán starosta s nami aj pobehol v tímovom tričku.

Local athletes from Zuberec showed us their stamina ...

Miestni športovci zo Zuberca nám predviedli svoju vytrvalosť...

Small kids from Zuberec closely watched what is happening on stage ...

Zuberecké deťúrence so záujmom sledovali, čo sa deje na pódiu...

Mr. Mayor of Zuberec Vladimir Siska.

Pán starosta obce Zuberec Ing. Vladimír Šiška

In Zuberec the torch passes from hand to hand around the square ...

Pochodeň v Zuberci putuje z ruky do ruky po celom námestí...

The girls from the folk singing group surprised us with beautiful singing and brisk runing.

Dievčence z folklórneho súboru nás prekvapili krásnym spevom a potom aj svižným behom.

There were quite a lot of us here.

Bolo nás tu celkom dosť.

To the last stop of the day - Liptovský Mikuláš - we continue running through the beautiful nature.

Peknou prírodou pokračujeme do poslednej zastávky štvrtého dňa - Liptovského Mikuláša.

Jan Blchac, PhD., Mayor of Liptovsky Mikulas welcomed us in front of the City hall.

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš nás privítal pred mestským úradom.

Deputy Mayor Ing. Rudolf Urbanovic greeted us as well.

Pozdravil nás aj viceprimátor mesta Ing. Rudolf Urbanovič.

Ivan Bubeliny was the co-organizer of the early years of Peace Run in Slovakia.

Ivan Bubelíny bol spoluorganizátorom prvých ročníkov Behu mieru na Slovensku.

"With the excitment I am joining you in your message ... peace and harmony in the world!"

"S nadšením sa pridávam k vášmu posolstvu ... mieru a harmónii vo svete!"

A group photo with everyone present.

Spoločná fotka so všetkými prítomnými.

And once again picture with Ivan Bubeliny.

A ešte raz s Ivanom Bubelínym.

Well deserved treat at the end the day.

Zaslúžená odmena v cieli dnešnej etapy.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 69.0 km from Tvrdošín to Liptovský Mikuláš.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all