Slovakia 25 June: Stará Lesná - Tatranská Lomnica

Trip in High Tatras

Výlet vo Vysokých Tatrách

The way by cable car to Lomnicke Sedlo

Cesta lanovkou na Lomnické Sedlo

Posing for dron ...

Pózovanie pre dron...

Stunning views of the Tatra´s peaks...

Úžasný výhľad na tatranské štíty...

The magic silence of the mountains...

Čarovné ticho hôr...

The path down alongside the Cold Creek...

cesta nadol popri Studenom potoku...

Fearless inhabitant of the Tatras

Nebojácna obyvateľka Tatier

Acupressure in a mountain ice stream

Akupresúra v horskom ľadovom potoku

crystal clear water ... a balm for the soul

kryštálovo čistá voda...balzám na dušu