jún 3, 2018 Live from the road

Ubľa - Vranov nad Topľou

Reported by Danica Cernakova, Semantika Selecká 76.0 km

Brainstorming before the start of the 8-day peace mission in Slovakia.

Brainstorming pred začiatkom 8-dňovej etapy po Slovensku.

The first place to meet Peace Run in Slovakia is little village of Ubla.

Ubľa ako prvá dedina nadšene víta mierový beh na Slovensku.

Local seniors with Ms. Mayor joined us for a run.

Miestny seniori spolu s pani starostkou sa pridali aj k behu.

The mayor of Ubla Mrs. Sirkova spoke beautifully about oneness and harmony among the big family of villagers.

Starostka obce Ubľa Mgr. Sirková vo svojom úprimnom prejave vyjadrila myšlienku jednoty a spolupatričnosti vo veľkej rodine na dedine.

The nice people of Ubla wished the best for all from their hearts.

Milí občania obce si vzájomne želali všetko dobré.

Our oldest runner together with Ubla's oldest senior pentathlete.

Naša najstaršia bežkyňa spolu s najstaršou ublianskou päťbojárkou.

The young and older generation together hand in hand.

Mladá generácia spolu so staršou ruka v ruke.

Lovely meeting in front of the Town Hall in Snina on Sunday morning.

Srdečné stretnutie pred Mestským úradom v Snine v nedeľné dopoludnie.

In spite of an early morning hour we met with a grateful little crowd from Taekwondo club Black Tiger.

Napriek skorej rannej hodine nás prišlo privítať vďačné publikum z Taekwondo klubu Black Tiger.

Eager participants of our games around the world.

Nadšení účastníci našich hier okolo sveta.

Mrs. Deputy Mayor Lubov Rehakova receives our certificate of appreciation and deeply cherishes the idea of spreading of goodwill and world-harmony.

Pani zástupkyňa primátora Mgr. Ľubov Reháková prijíma od nás ďakovný list a zároveň hlboko zdieľa spoločnú myšlienku šírenia dobrej vôle.

We are running to the city of Humenne.

Pribiehame do mesta Humenné.

Ing.arch. Semanco is one of friendly hosts in this city.

Ing.arch. Semanco je jedným z našich priateľských hostiteľov v tomto meste.

The mayor of the town Strazske Mr. Dunajcak welcomed us at the Town Hall.

Pán primátor mesta Strážske Ing. Dunajčák nás privítal pred Mestským úradom.

Indeed! Here we are!

A naozaj! Tu sme!

Danica is trying really hard to translate the words of Peace Run song.

Danica sa urputne snaží preložiť hymnu nášho behu.

In Vranov nad Toplou we were a part of their Children's Day celebration.

Vo Vranove nad Topľou sme boli súčasťou osláv Dňa detí.

Very nice talk by the Mayor Mr. Jan Ragan. We are happy to be a part of their celebration.

Veľmi pekný príhovor od primátora mesta Ing. Jan Ragana, ktorému sme vďační, že sme sa mohli stať súčasťou ich bohatého kultúrneho programu.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Robert Jaros (Slovakia), Semantika Selecká (Slovakia), Zdenko Michalec (Slovakia).  
Accompanied by  
Katka Minarčíková, Erika Minarčíková
Photographers
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely, Peter Hlac
The torch has travelled 76.0 km from Ubľa to Vranov nad Topľou.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all