Ноев. 14, 2022 Live from the road

Rome - Vatican

Reported by Violeta Angelova 2.0 km

Representatives of the Peace Run from Bulgaria, the President of the "Catch the Rainbow" Association, Dr. Denislava Angelova, are part of the Bulgarian delegation in Rome, together with football legend Hristo Stoichkov, on the occasion of the traditional football Match for Peace. We remind you that a month ago the winner of the "Golden Ball" became the ambassador of the Peace Run for Europe at the suggestion of the association.

Представители на Пробега на мира от България, Председателят на Асоциация „Докосни дъгата“ д-р Денислава Ангелова са част от българската делегация в Рим, заедно с футболната легенда Христо Стоичков, по повод традиционния футболен Мач на мира. Припомняме, че преди месец кавалерът на „Златната топка“ стана посланик на Пробега на мира за Европа по предложение на асоциацията.

A few hours before the football Match for Peace, Stoichkov met with the former Portuguese national team - central defender Bruno Alves, striker Hugo Almeida and Beto - goalkeeper of the Spanish club Sevilla. The Peace torch was passed from hand to hand between representatives of the "Peace Run" and the football stars, who responsibly promised to make daily efforts to achieve a unified and harmonious world.

Броени часове преди футболния Мач на мира Стоичков се срещна с бившите португалски национали - централния защитник Бруно Алвеш, нападателя Уго Алмейда и Бето - вратар на испанския гранд Севилия. Факелът на мира беше предаден от ръка на ръка между представители на „Пробега на мира“ и футболните звезди, които отговорно обещаха да полагат ежедневни усилия за постигане на единен и хармоничен свят.

TV presenter Natalie Trifonova also came to Rome especially for the charity match. Join the cause of peace by holding the torch of peace.

Телевизионната водеща Натали Трифонова също дойде в Рим специално за благотворителния мач. Присъедини се към каузата за мир държейки факела на мира.

The legendary captain of Parma from the recent past, Antonio Benarivo.

Легендарният капитан на Парма от близкото минало Антонио Бенариво.

Gianluca Zambrotta is an Italian national football player, right or left defender. He played in FC Juventus and FC Barcelona and in the AC Milan team.

Джанлука Дзамброта е италиански футболист-национал, десен или ляв защитник. Играл е във ФК Ювентус и ФК Барселона и в отбора на Милан.

Chiaro Ferrara FC Juventus, now coach assistant coach of the Italian national team.

Чиаро Ферара ФК Ювентус, сега треньор помощник-треньор на националния отбор на Италия.

Here is the moment when Hristo Stoichkov, together with the footballers from the World Team, went to meet Pope Francis. This happened just minutes before the start of the Match for Peace, which this year is in memory of the Argentine legend Diego Maradona.
The Ambassador of the Peace Run invited all football players to send their message of peace. The moment was sealed in a group photo with the football legends.

Ето го и момента, когато Христо Стоичков тръгна заедно с футболистите от Отбора на света за среща с папа Франциск. Това се случи броени минути преди началото на Мача на мира, който тази година е в памет на аржентинската легенда Диего Марадона.
Посланика на Пробега на мира покани всички футболисти да отправят своето послание за мир. Момента бе запечатан в колективна снимка с футболните легенди.

Holding the Peace Torch in Rome, a galaxy of football greats. From left to right: Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta, Fabio Galante, Ze' Maria, Cristian Zanetti, Hristo Stoichkov, Antonio Benarrivo, Ciro Ferrara, Sebastian Frey, Vincenzo Iaquinta, Eric Abidal, and Alessio Cerci.

Плеяда от футболни величия дъжат факела за мир в Рим. Отляво надясно: Кристиан Закардо, Джанлука Замброта, Фабио Галанте, Зе' Мария, Кристиан Санети, Христо Стоичков, Антонио Бенариво, Чиро Ферара, Себастиан Фрей, Винченцо Якуинта, Ерик Абидал и Алесио Черчи.

On the way to the great audience hall of the Vatican.

На път към голямата зала за аудиенции на Ватикана.

A very pleasant meeting. We introduced Ronaldinho to the Peace Run. He really liked the idea and heartily supported it.

Една много приятна среща. Запознахме Роналдиньо с Пробега на мира. Той наистина хареса идеята и я подкрепи сърдечно.

The legend Gianluigi Buffon with the torch of peace. The Italian goalkeeper continues to play in Parma and recently set a world record in the history of football - 500 games without conceding a goal.

Легендата Джанлуиджи Буфон с факела на мира. Италианският вратар продължава да играе в Парма и съвсем скоро постави световен рекорд в историята на футбола - 500 мача без допуснат гол.

With the support of the Ambassador of Bulgaria to the Vatican His Excellency Bogdan Patashev, the Peace Run team was escorted together with football legends to the Vatican. There we all attended an audience with Pope Francis.

С подкрепата на посланика на България във Ватикана Негово Превъзходителство Богдан Паташев, отбора на Пробега на мира бе ескортиран заедно с футболните легенди до Ватикана. Там всички присъствахме на аудиенция с Папа Франциск.

We are extremely grateful and happy that Pope Francis blessed the Peace torch and offered his prayer for peace.

Изключително благодарни и щастливи сме, че Папа Франциск благослови факела на мира и отправи своята молитва за мир.

We received a beautiful souvenir, then headed to the Olympic Stadium in Rome where we watched the match with the football legends!

Получихме красив подарък за спомен, след което се отправихме към Олимпийския стадион в Рим където гледахме мача с футболните легенди!

We are filled with gratitude for all shared moments. The bright memory of those days will remind us how important the mission we are performing is. How powerful unity is and how it can change the world!

Изпълнени сме с благодарност за всички споделени моменти. Яркия спомен от тези дни ще ни напомня колко важна е мисията която изпълняваме. Колко силно е обединението и как това може да промени света!

Torch carried by
Hrishikesh Karov (Bulgaria), Subimal Alfredo De Joannon (Italy), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Subimal Alfredo De Joannon
The torch has travelled 2.0 km from Rome to Vatican.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all