Čer. 19, 2016 Live from the road

Hronov - Jičín

Reported by Ondřej Mocný, Uddipan Brown 90.0 km

Everything must be planned beforehand so that we don't lose any runners on the way.

Vše je potřeba dostatečně rozplánovat, aby se nám běžci někde nezatoulali.

Sunday morning is well spent with a group of sport loving people.

Neděli ráno je nejlépe strávit se skupinou sportovně založených lidí.

First we set out to Cerveny Kostelec. The Deputy Mayor and several local boys helped us to find the right way.

Nejdřív jsme se vydali do Červeného Kostelce. Pan místostarosta a místní kluci nám pomohli neztratit se.

The meeting took place at a street market. We were greeted with lots of yummy fruits.

Setkání es uskutečnilo na tržišti, kde pro nás měli připravené v tomto parnu osvěžující ovoce.

The Deputy Mayor leading the way to our next destination.

Pan místostarosta nám ještě ukázal správnou cestu z města.

At Farma Rosa our horse escort awaited us.

U Farmy Rosa se připojil k týmu doprovod na koníkovi.

The family of today's coordinator own a farm here.

Rodina koordinátora dnešní trasy tu vlastní farmu.

In Upice quite a crowd had gathered to greet the torch.

V Úpici mezitím čekal na pochodeň docela dav.

We did the full programme for kids - including running around the world's continents in 1 minute.

Pro děti jsme měli připravený náš plný program, včetně běhání kolem kontinentů do 1 minuty.

Next was a strongman competition. Radek Rosa, brother of our coordinator, pulled our Peace Run van, while one of our runners tried to beat him by pulling a big tire.

Další byla na pořadu exhibice siláků. Radek Rosa, bratr našeho koordinátora, táhl auto, zatímco jeden z našich běžců s ním závodil táhnutím velké pneumatiky.

Guess who won :)

Hádejte, kdo vyhrál :)

Many others had the opportunity to try and pul...

Měli možnost si to vyzkoušet i další...

Radek is a real expert in pulling heavy weights, but also a very peaceful person. It was such a nice experience to meet him again!

Radek je opravdovým odborníkem v tahání těžkých věcí, ale zároveň velmi míruplným člověkem. Bylo hezké se s ním opět potkat!

Certificates of Appreciation for all involved locals.

Děkovný list všem místním organizátorům za připravení krásného setkání!

Hydration is best done from an official Peace Run bottle.

Hydratuje se nejlépe z oficiální Peace Run láhve.

Our next stop was Dvur Kralove nad Labem, where a race of vintage vehicles was taking place.

Naše další zastávka byl Dvůr Králové nad Labem, kde se ten samý den konal závod historických vozidel.

During a break between races we were invited to run a part of the race course and also introduce our team.

V přestávce mezi závody jsme proběhli polovinou trasy a byli jsme pozvaní k podiu, abychom představili náš mezinárodní tým.

The Mayor and race director joined us for a few metres.

Starosta Dvora Králové spolu s řiditelem závodu s námi popoběhli po části trasy.

Who is hiding behind the rainy window?

Kdo se to schovává za mokrým oknem?

It is Kaja and Uddipan.

Je to Kája a Uddipan.

...and then the sun came out.

The Mayor of Lazne Belohrad took us to a local park...

Starosta Lázní Bělohrad nás dovedl do parku...

... where we presented the Peace Run during a folk music festival.

... kde jsme představili Peace Run během programu folkového hudebního festivalu.

We gladly listened to several songs from the participants.

Rádi jsme si také poslechli různá vystoupení.

Each visitor had a chance to spend a moment with the Peace Torch.

Každý návštěvník měl šanci strávit s Mírovou pochodní krátkou chvilku.

The weather cleared again and there were plenty of opportunities for a nice run through nature.

Počasí se opět vyčasilo a bylo spoustu příležitostí k hezkému běhu krajinou.

Easy Sunday drive.

Pohodové nedělní řízení.

Outside of Jicin The Mayor and sport clubs took the lead.

V Jičíně na nás čekal doprovod ve formě pana starosty a sportovních klubů.

As we got closer to the city centre, more and more clubs joined in.

Jak jsme se přibližovali k centru města, další kluby se postupně přidávaly.

We were quite a bunch when entering the main square through the iconic tower gate.

Až nás na náměstí vběhnul pěkný houf.

Some didn't try their luck and remained cool.

Někteří raději nepřepínali své síly.

The Mayor of Jicin explained the ideals of the Peace Run to the children.

Starosta Jičína představil dětem Peace Run.

This historic square sometimes hosts interesting visitors.

Na tomto historickém náměstí se občas objeví zajímaví návštěvníci.

Thanks to all the sportspeople and clubs who joined us today.

Děkujeme všem sportovcům a klubům, kteří nás dnes přišli podpořit a připojili se tak ke štafetě.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Katya Chunzuk (Ukraine), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Nipura Ingram (Cook Islands), Ondřej Mocný (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Sandro Zincarini (Italy), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Toyesa Mrkonjić (Croatia), Uddipan Brown (New Zealand).  
Photographers
Apaguha Vesely, Libor Bednařík, Paramanyu Lebedev, Sandro Zincarini, Satyagraha Vladimir Salnicov
The torch has travelled 90.0 km from Hronov to Jičín.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all