Čer. 20, 2016 Reportáže z trasy

Jičín - Veltrusy

Zapsal/a Ondřej Mocný, Uddipan Brown 101.0 km

Today was a day full of meetings and ceremonies.

Dnes to byl den plný setkání a ceremonií.

Mr. Jan Maly, Mayor of Jicin, greeted us in town again, this time in the park of the chateau.

Pan starosta Jan Malý nás opět přivítal v Jičíně, tentokrát v zámeckém parku.

Captain Croatia.

Kapitán Chorvat.

Most of the local school took part in our programme.

Našeho programu se zúčastnila velká část základní školy.

Running through Jicin.

Běžíme přes Jičín.

And here we are entering Liban.

A tady už dobíháme do Libáně.

The kids were really sharp in guessing all the countries.

Děti byli v hádání zemí velmi aktivní.

The Mayor of Liban, Mr. Jaromir Pribyl, and the school director.

Starosta Libáně Jaromír Přibyl s řiditelkou školy.

Our thanks to Liban for a unique gift - a poster covered with childrens' signatures.

Děkujeme Libáni za krásný dárek - plátno s podpisy dětí.

A storm caught us off guard on the way.

Na cestě nás zaskočil krátký, ale prudký deštík.

Some runners wrapped themselves in flags they were supposed to carry.

Ostatní se schoulili do vlajek, se kterými pak měli běžet.

Primary school and kindergarten in Loucen.

Základní a mateřská škola v Loučni.

The Deputy Mayor of Loucen, Mrs. Marta Peterkova, receiving the torch.

Místostarostka Loučně, Marta Peterková, přijala pochodeň. Jak příhodné jméno tohoto městysu!

The kids themselves created a small scarf for the torch.

Děti samy vyrobily okrasnou stuhu pro pochodeň.

And also gave each runner a painting of the village.

A také darovali každému běžci obrázek Loučně a okolí.

Food always makes us happy and helps us to keep moving.

Občerstvení vždy potěší a pomůže na další cestě.

The students of Benatky nad Jizerou school were ready at the hall, because the chance of rain was high today.

Děti ze školy v Benátkách nad Jizerou se seřadily v tělocvičně, protože na hřišti bylo stále mokro.

We enjoyed a dance performance.

Užili jsme si taneční vystoupení.

And tried to perform something as well.

A snažili se něco předvést vlastními silami.

We ran around the world, well, the gym hall.

Oběhli jsme svět, tedy tělocvičnu.

Stamped everybody's passport.

A orazítkovali dětem pasy při návštěvě všech kontinentů.

Our thanks go to the city of Benatky for organizing the meeting.

Děkujeme Benátkám za zorganizování setkání.

After the programme we had a short relay race against the school kids.

Po ceremonii jsme měli krátký běžecký závod - štafetu - proti školákům.

It wasn't easy and children won in the end. Congratz!

Nebylo to snadné a děti nakonec vyhrály. Gratulujem!

A Youth club in Neratovice - that's where cool kids go after school to have fun.

Dům děti a mládeže v Neratovicích - to je místo, kam se chodí děti po škole bavit.

At first children performed what they prepared for us.

Nejdřív pro nás měli připravený krásný program děti.

And then we tried to entertain them by performing a few simple skits with the theme of peace and friendship among people.

A pak jsme se je snažili my zapojit několika hrami s tematikou míru a přátelství mezi lidmi.

Two years ago we planted a Peace Tree here, so we came to see how it is doing.

Před dvěma lety jsme tu s dětmi zasadili Strom míru, tak jsme se šli podívat, jak se mu daří.

It is growing steadily and happily.

Roste spokojeně.

The city prepared several gift bags for us.

Město si pro nás připravilo spoustu dárkových tašek, abychom nezapomněli.

Outside of Veltrusy a few locals joined us to run through the area.

Před Veltrusami se k nám na doběh do města přidalo několik místních.

Today we decided to finish at a beautiful chateau nearby. A meeting with the castle caretaker officially ended today's journey.

Dnes jsme se rozhodli etapu zakončit u krásného Veltruského zámku. Pan kastelán s námi oficiálně zakončil dnešní etapu.

Členové týmu
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Michaela Zdenkova (Czech Republic), Nipura Ingram (Cook Islands), Ondřej Mocný (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Sandro Zincarini (Italy), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Toyesa Mrkonjić (Croatia), Uddipan Brown (New Zealand).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Libor Bednařík, Paramanyu Lebedev, Sandro Zincarini, Satyagraha Vladimir Salnicov
Uběhli jsme s pochodní 101.0 km z Jičín do Veltrusy.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše