Септ. 22, 2022 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Today we inaugurated an exhibition in Sofia's Largo with children's picturesque dreams of peace, expressed through beautiful colors on 15 meters of fabric. The exhibition is positioned on the ancient road of ancient Serdica - "Decumanus Maximus". It was one of the city's busiest streets in that era, as it is now. Emperor Constantine the Great passed through it when he entered the city. And from today, September 22 to September 29, children's dreams of peace will remind passers-by that peace is the highest value in human life.

Children, youth and sports champions from the seventh national camp of the Association "Catch the Rainbow" and the first national guard student camp of the Association of Youth Guards, painted for hours on the theme "Dream of Peace". The Week of Peace in Bulgaria received a special gift from Kingsbury School in New York, which is also exposed.

Special thanks for the support to the Metropolitan Municipality and Regional History Museum - Sofia!

Днес открихме изложба в софийското Ларго с детски живописни мечти за мир, изразени чрез красиви багри върху 15 метра плат. Изложбата е позиционирана на древния път на антична Сердика - “Декуманус Максимус”. Това е била една от най-оживените градски улици през онази епоха, както и сега. По нея е минавал император Константин Велики, когато е влизал в града. А от днес 22 септември до 29 септември, детските мечти за мир ще напомнят на преминаващите, че мирът е най-висшата ценност в човешкия живот.

Деца, младежи и спортни шампиони от седмия национален лагер на Асоциация "Докосни дъгата"и първия национален гвардейски ученически лагер на Сдружение Младежки гвардейски отряди, рисуваха часове наред на тема „Мечта за мир“. Седмицата на мира в България получи специален подарък от училище Кингсбъри в Ню Йорк, който също е изложен.

Специални благодарности за подкрепата към Столична община и Регионален исторически музей - София!

We also thank Mrs. Daniela Kaneva, who made a wonderful report on the exhibition and the Peace Week events for the Bulgarian National Television.

Благодарим и на госпожа Даниела Кънева която направи прекрасен репортаж на изложбата и събитията от Седмица на мира за Българската национална телевизия.

Torch carried by
Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Richika Stoycheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Krasimira Todorova
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all