Čer. 18, 2018 Reportáže z trasy

Úštěk - Děčín

Zapsal/a Ondrej Mocny 38.0 km

It was a lovely morning in Ustek.

V Úštěku na náměstí za krásného rána.

Mayor of Ustek recieved our team T-shirt, so that he feel as part of our relay now.

Starosta Úštěku od nás mimo jiné obdržel týmové tričko, aby se mohl cítit součástí naší štafety.

Jirka Maly, local running enthusiast.

Jirka Malý, místní běžecký a maratonský nadšenec.

Jirka Maly received the Torch Bearer Award from us for promoting sports and the spirit of fair play among the young generation.

Jirka Malý od nás obdržel ocenění Posel Míru za inspirování mladé generace ke sportu a ke správnému chování v duchu fair play.

We also declared one of the trees at the main square to be a Peace Tree. We hope as this tree will keep growing that the city will keep becoming more peaceful and happier.

Také jsme na náměstí jmenovali jeden stromek Stromem míru. Doufáme, že jak zde poroste, tak bude Úštěk míruplnější a šťastnější.

Bye bye Ustek!

Nashledanou Úštěku!

Presenting the Peace Run in Vernerice.

Představujeme Peace Run ve Verneřicích.

Our American runner.

Náš Americký běžec.

Thank you Vernerice!

Děkujeme Verneřicím!

We spared several minutes in the day to have a quick light lunch.

Během dne máme i pár minut na oběd. Ale ne víc!

The Mayor of Benesov nad Ploucnici took the torch. He met with the Peace Run when he was still a school boy!

Starosta Benešova nad Ploučnicí od nás převzal pochodeň. S Mírovým během se setkal, když byl stále ještě ve škole!

Main square in Benesov nad Ploucnici.

Náměstí v Benešově nad Ploučnicí.

Our Australian runner showing his kangaroo abilities.

Náš Australský běžec ukazuje své klokaní dovednosti.

Then we sang the Peace Run song together with children that learned it.

Pak jsme zpívali Peace Run píseň s dětmi, které se ji naučily.

These nice pictures we will take to the Peace Run exhibition in Rome around the Coliseum.

Tyto krásné obrázky s sebou vezmeme do Říma, kde budou vystaveny kolem Kolosea.

Thank you to Benesov!

Děkujeme Benešovu!

And thank you to Mr. Mayor!

A děkujeme i panu starostovi!

And also thank you to our police escort!

A i policejnímu doprovodu děkujeme!

Peacock.

Páv.

Meeting at our final destionation today - Decin chateau.

Setkání na zámku v Děčíně - naší dnešní destinaci.

Mrs. caretaker.

Paní kastelánka.

Decin chateau.

Děčínský zámek.

Decin.

Děčín.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Andrey Stefanov (Bulgaria), Anita Costa (Portugal), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Grahak Cunningham (Australia), Jakub Pitrik (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristyna Vaclavikova (Czech Republic), Milan Javornicky (Czech Republic), Natabara Rollosson (United States), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondrej Mocny (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zuzana Rybkova (Czech Republic).  
Fotografové
Andrey Stefanov, Anita Costa, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin
Uběhli jsme s pochodní 38.0 km z Úštěk do Děčín.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2022

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše