PEACE RUN

Czech Republic 19 June: Prague

Run through the Old Town

Mírový běh Starým městem

Today we sidetracked from our route to spend one full day in Prague - the capital.

Dnes jsme odjeli z trasy do Prahy, kde strávíme celý den.

First runners joined us by the river, where we started the 6 km run for public.

První míroví nadšenci se k nám přidali na Náplavce, kde jsme začli náš 6 km dlouhý běh pro veřejnost.

The group was truly international.

Skupinka to byla vskutku mezinárodní.

Our police escort.

Náš motocyklový doprovod.

The first part took us along the Vltava river towards the Old Town.

První část vedla podél Vltavy směrem do Starého města.

We had a short break at Vaclavske square.

První krátká zastávka byla na Václavském náměstí.

Soon our group grew in number.

Naše skupinka postupně početně rostla.

The Old Town square.

Staroměstské náměstí.

The first ever woman to receive Nobel Peace Prize was born in this house. Photographer with Alyn Ware from New Zealand who joined many Peace Runs there in past years.

Bysta první ženy na světě, která byla oceněna Nobelovou cenou za mír. Na fotce s Alynem Ware z Nového Zélandu, který se tam zúčastnil již mnoha Peace Runů.

The Old Town square.

Staroměstské náměstí.

The Charles bridge.

Karlův most.

Photo with the statues of founder of the Peace Run - Sri Chinmoy.

Fotka se sochou zakladatele Mírového běhu - Sri Chinmoye.

Many many tourists we met on our way.

Mnoho a mnoho turistů se k nám po cestě buď přidalo nebo si chtěli podržet pochodeň.

After finishing the 6 km we were quite a big group already. The Prague Castle is in background.

Na konci běhu nás byla už slušná skupina. Na pozadí je Pražský hrad.

We also visited one school today: ZS Boticska.

Dnes jsme také navštívili, již tradičně, jednu z Pražských škol - ZŠ Botičská.

Trying really hard to feel peace.

Snažíme se cítit mír.

Jaroslav Solc - Vice Mayor of Prague 2.

Jaroslav Šolc - místostarosta Prahy 2.

Everybody had a chance to symbolically put their wish for the world into the torch.

Každý měl možnost do pochodně symbolicky vložit své přání pro svět.

And of course there was some running involved as well.

A samozřejmě bylo potřeba i trochu běhat.

Thank you ZS Boticska and Prague 2 for organizing this event!

Děkujeme moc Praze 2 a ZŠ Botičská!

Finishing with interview with national TV channel for kids.

Nakonec ještě rozhovor do televize ČT:D.

After this full day we still had to return back to our route - to Decin, but that will be a story for another day.

Po tomto náročném dni jsme se večer museli vrátit zpět na trasu - do Ďěčína. Ale to bude až příběh na další den.