Čer. 19, 2018 Live from the road

Czech Senate

Reported by Ondřej Mocný

Today in the Wallenstein garden of the Senate of the Parliament of the Czech republic a unique event called A Moment's Peace took place. The aim of this ceremony was an expression of our common desire for world Peace.

Dnes se ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky konala jedinečná akce nazvaná A Moment's Peace. Cílem tohoto setkání bylo sdílení společného přání pro mír ve světě.

Wallenstein garden.

Valdštejnská zahrada.

K. Brada moderated the whole evening.

K. Brada nás provázel celým večerem.

The programme began with traditional fanfares.

Program začal tradičními fanfárami.

Welcoming speech by the Senate Vice Chancellor Ivo Barek who hosted this event.

Uvítací řeč od místopředsedy Senátu Ivo Bárka, který tuto akci zaštiťoval.

Devashishu Torpy from Great Britain is the European Director of the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run.

Devashishu Torpy z Velké Británie je Evropským ředitelem Mírového běhu.

Many distinguished guests were among the audience.

V publiku sedělo mnoho vzácných hostů.

Children choir Radost (Joy) led by J. Pirner performed several folk songs as part of the programme.

Součástí programu byly lidové písně zpívané dětským sborem Radost vedeným J. Pirnerem.

In the next part all delegates that were present had the chance to pass the Peace Torch from hand to hand.

V další části programu měli možnost zástupci přítomných velvyslanectví možnost si předat Mírovou pochodeň z ruky do ruky.

Ivo Barek, the Vice Chancellor of the Senate of the Parliament of the Czech republic.

Ivo Bárek, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

United Arab Emirates ambassador His Excellency Abdulla Mohammed Almaainah.

Velvyslanec Spjených Arabských Emirátů, Jeho Excelence Abdulla Mohammed Almaainah.

Kuwait Ambassador His Excellency Khalid Alyassin.

Velvyslanec Kuvajtu, Jeho Excelence Khalid Alyassin.

Chargé d'affaires of the Chinese embassy.

Chargé d'affaires Čínského velvyslanectví.

Chargé d'affaires of Italian embassy, Federico Bernardi.

Chargé d'affaires Italského velvyslanectví, Federico Bernardi.

The Ambassador of Mexico Her Excellency Rosaura Leonora Rueda Gutierrez.

Velvyslankyně Mexika, Její Excelence Rosaura Leonora Rueda Gutierrez.

Watching a video from past Peace Runs in different countries.

Díváme se na video z minulých Mírových běhů z různých zemí.

The next part were Torch Bearer Awards presented to three esteemed guests. The first one was Radek Jaros, a mountaineer who climbed all fourteen 8K mountains in the world without the use of oxygen mask. With his other activities he inspired people in Czechia to overcome their own obstacles and summits. The award is presented by Senator Leopold Sulovsky, who is the first Czech person ever to climb Mt. Everest.

Následovalo předání ocenění Torch Bearer Award třem českým známým osobnostem. První z nich byl horolezec Radek Jaroš, který jako první Čech zdolal všech čtrnáct osmitisícovek bez použití kyslíkové masky. Svými dalšími aktivitami inspiruje lidi v Česku ke zdolávání svých vlastních hor a překážek. Cenu mu předal senátor Leopold Sulovský, který je zároveň prvním Čechem, který zdolal Mt. Everest.

The second awarded was Marek Eben, a musician and famous Czech TV host known for his humour and positive attitude in life with which he inspired people to strive for higher ideals in life. The award was presented by Alena Gajduskova, long term friend of the Peace Run.

Druhým oceněným byl Marek Eben, hudebník a moderátor známý především z pořadu Na plovárně. Svým humorem a pozitivním přístupem k životu inspiruje lidi k hledání hlubších hodnot v životě. Cenu mu předala poslankyně Alena Gajdůšková, dlouholetá přítelkyně Mírového běhu.

The last awarded was Tomas Klus, a musician and singer (previously also pentathlete) who is known as the "voice of current generation". Tomas inspires especially the young generation to continuously strive for becoming a better human being. The award is presented by the Senate Vice Chancellor Ivo Barek.

Posledním oceněným byl Tomáš Klus, hudebník a zpěvák (a v minulosti též úspěšný pětibojař) známý především jako "hlas nynější generace". Tomáš dává inspiraci mladé generaci lidí k tomu, aby se snažili stát se dobrým člověkem. Ocenění mu předal místopředseda Senátu Ivo Bárek.

Tomas Klus also played few of his songs.

Tomáš Klus na závěr zahrál několik svých písní.

Children choir Radost (Joy).

Dětský sbor Radost.

Olympian Olga Charvatova (left) who won Bronze medal in alpine skiing in 1984.

Olympionička Olga Charvátová (nalevo), která získala ve sjezdu bronzovou medaili.

Former ambassador of Mexico with his wife.

Bývalý velvyslanec Mexika s manželkou.

Big thank you to all guests and hosts for a very inspiring and uplifting event!

Děkujeme všem zúčastněným za velmi inspirující a povzbuzující setkání!

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Andrey Stefanov (Bulgaria), Anita Costa (Portugal), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Devashishu Torpy (Great Britain), Drishalu Grunstaudl (Austria), Grahak Cunningham (Australia), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Kritartha Brada (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Natabara Rollosson (United States), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Photographers
Andrey Stefanov, Anita Costa, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all