Čer. 20, 2018 Reportáže z trasy

Děčín - Hřensko

Zapsal/a Ondřej Mocný 23.0 km

Today we continue from Decin near German border after one day break in Prague.

Dnes pokračujeme z Děčína po včerejší návštěvě Prahy.

Big welcome.

Velké přivítání od ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně.

We passed the torch to the Mayor of Decin and then to everybody present.

Předáváme pochodeň primátorce Děčína Marii Blažkové.

Trying to feel peace in our hearts.

Zkoušíme společně cítit mír.

Mrs. Mayor ran one whole lap even in high heels!

Paní primátorka s námi oběhla celé jedno kolečko.

These beautiful peace artworks will come with us to Rome where they will be displayed in an exhibit around the Coliseum.

Tyto krásné mírové obrázky s námi odběhnou do Říma, kde budou v září vystaveny kolem Kolosea.

The teachers.

Paní učitelky.

Mrs. Mayor and school headmaster.

Primátorka Děčína a ředitel školy.

Thank you to ZS Tyrse for this nice event!

Děkujeme ZŠ Dr. M. Tyrše za nadšené setkání!

These kids like sports very much, so almost the school ran with us through the city.

V této škole je očividně sport velmi populární, protože s námi kousek přes město běžela skoro celá škola!

Approaching Hrensko which is full of amazing rock formations.

Blížíme se k Hřensku plným úchvatných skalních útvarů.

Approaching "Pravcicka brana", a unique rock formation that looks like a huge "gate".

Pod Pravčickou bránou, unikátním skalním útvarem.

Caretaker of the Pravcicka brana.

Správce Pravčické brány.

"Pravcicka brana", a unique rock formation that looks like a huge "gate".

Pravčická bránou, unikátní skalní útvar poblíž Hřenska, který připomíná obrovskou bránu.

Local resident.

Místní obyvatel.

Vice Mayor of Hrensko (left) passes the torch to Mayor of Bad Schandau (right).

Místostarosta Hřenska (nalevo) předává pochodeň starostovi Bad Schandau (napravo).

In Hrensko.

V Hřensku.

Mayor of Bad Schandau running with us towards the German border.

Starosta Bad Schandau s námi kousek popoběhl směrem k hranicím.

We are crossing border to Germany and thus the Peace Run in Czechia finishes. Thank you to all people that participated on the way or who ran with us. We will continue next year :)

Překračujeme hranice do Německa a tím letošní Mírový běh v Česku končí. Děkujeme za přízeň a za pozornost a za rok budme pokračovat :)

Členové týmu
Andrey Stefanov (Bulgaria), Anita Costa (Portugal), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Grahak Cunningham (Australia), Jakub Pitřík (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Natabara Rollosson (United States), Ondřej Mocný (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Andrey Stefanov, Anita Costa, Apaguha Vesely
Uběhli jsme s pochodní 23.0 km z Děčín do Hřensko.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše