June 20, 2018 Live from the road

Děčín - Hřensko

Reported by Ondrej Mocny 23.0 km

Today we continue from Decin near German border after one day break in Prague.

Dnes pokračujeme z Děčína po včerejší návštěvě Prahy.

Big welcome.

Velké přivítání od ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně.

We passed the torch to the Mayor of Decin and then to everybody present.

Předáváme pochodeň primátorce Děčína Marii Blažkové.

Trying to feel peace in our hearts.

Zkoušíme společně cítit mír.

Mrs. Mayor ran one whole lap even in high heels!

Paní primátorka s námi oběhla celé jedno kolečko.

These beautiful peace artworks will come with us to Rome where they will be displayed in an exhibit around the Coliseum.

Tyto krásné mírové obrázky s námi odběhnou do Říma, kde budou v září vystaveny kolem Kolosea.

The teachers.

Paní učitelky.

Mrs. Mayor and school headmaster.

Primátorka Děčína a ředitel školy.

Thank you to ZS Tyrse for this nice event!

Děkujeme ZŠ Dr. M. Tyrše za nadšené setkání!

These kids like sports very much, so almost the school ran with us through the city.

V této škole je očividně sport velmi populární, protože s námi kousek přes město běžela skoro celá škola!

Approaching Hrensko which is full of amazing rock formations.

Blížíme se k Hřensku plným úchvatných skalních útvarů.

Approaching "Pravcicka brana", a unique rock formation that looks like a huge "gate".

Pod Pravčickou bránou, unikátním skalním útvarem.

Caretaker of the Pravcicka brana.

Správce Pravčické brány.

"Pravcicka brana", a unique rock formation that looks like a huge "gate".

Pravčická bránou, unikátní skalní útvar poblíž Hřenska, který připomíná obrovskou bránu.

Local resident.

Místní obyvatel.

Vice Mayor of Hrensko (left) passes the torch to Mayor of Bad Schandau (right).

Místostarosta Hřenska (nalevo) předává pochodeň starostovi Bad Schandau (napravo).

In Hrensko.

V Hřensku.

Mayor of Bad Schandau running with us towards the German border.

Starosta Bad Schandau s námi kousek popoběhl směrem k hranicím.

We are crossing border to Germany and thus the Peace Run in Czechia finishes. Thank you to all people that participated on the way or who ran with us. We will continue next year :)

Překračujeme hranice do Německa a tím letošní Mírový běh v Česku končí. Děkujeme za přízeň a za pozornost a za rok budme pokračovat :)

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Anita Costa (Portugal), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Grahak Cunningham (Australia), Jakub Pitrik (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristyna Vaclavikova (Czech Republic), Natabara Rollosson (United States), Ondrej Mocny (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Zuzana Rybkova (Czech Republic).  
Photographers
Andrey Stefanov, Anita Costa, Apaguha Vesely
The torch has travelled 23.0 km from Děčín to Hřensko.

Latest reports from Czech Republic - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all