Čer. 16, 2018 Live from the road

Poděbrady - Mělník

Reported by Ondřej Mocný 73.0 km

Peaceful morning in Podebrady where we stayed overnight.

Míruplné ráno v Poděbradech, kde náš tým přenocoval.

Our first meeting was with young poledancers. Grahak from Australia tried the sport as well. It's not so easy.

První setkání jsme měli s poledancing sportovkyněmi v Nymburce. Grahak z Austrálie si to taky vyzkoušel.

Passing the Torch to the coach.

Předáváme Mírovou pochodeň

The Mayor of Nymburk Mr. Fojtik is a good runner.

Starosta Nymburka pan Fojtík je také nadšený běžec, jako my.

Group photo at the main square in Nymburk.

Společné foto na hlavním náměstí v Nymburce.

Mayor of Nymburk, PhDr. Pavel Fojtik.

Starosta Nymburka PhDr. Pavel Fojtík s Mírovou pochodní.

In Milovice we were invited to a fun park stuffed with attractions.

V Milovice jsme byli pozváni do zábavního parku Mirakulum, který je plný různých atrakcí.

Children castle in Mirakulum in Milovice.

Dětský hrad v Mirakulu v Milovicích.

We had a short program for local kids playing in the park.

Pro děti jsme měli krátké vystoupení.

We were running around the water world.

Běhali jsme po vodním světě.

Director of the fun park Mirakulum, Mr. Antos.

Ředitel Mirakula pan Antoš s pochodní.

We had time to play around as well a bit.

Měli jsme čas se také trochu vydovádět.

After previous very intense days it was most welcome.

Po posledních náročných dnech to bylo více než vítané.

Our next stop was a Czech championship BMX bike rice.

Další zastávkou byl Český pohár v BMX crossu na horských kolech poblíž Benátek nad Jizerou.

Race director Pavel Podolsky in a bikers dress.

Ředitel závodu Pavel Podolský v bikerském obleku.

We did a symbolic lap around the track but suddenly a swarm of young bike racers joined in behind us.

Uběhli jsme symbolické kolečko po trati a za námi se znenadání přidal houf mladých závodníků.

We pressed on through Dolni Slivno and other villages meeting people on the way.

Pokračovali jsme Dolním Slivnem a dalšími malebnými vesničkami a občas se k nám někdo na chvíli přidal.

In the village of Meceriz there was a firemen's race going on.

V Mečeříži probíhaly hasičské závody.

These young firemen and firewomen are very enthusiastic about their job.

Tito mladí hasiči jsou do své práci velmi nadšení.

In this round it's ladies time.

V tomto kole závodí ženy.

They have to fill the target bucket in the least amount of time.

Musí v nejkratším možném čase naplnit cílový kbelík. Je to mnohem větší námaha, než se zdá.

Refreshments were growing by the roads here.

Občerstvení rostlo při cestě.

In Melnik. These Saturday afternoon tourists joined in for hundred meters.

Už jsme v Mělníce. Tito sobotně odpolední turisté se k nám na sto metrů přidali.

Statue of Czech king and Holy Roman Emperor Charles IV.

Socha Karla IV., Českého krále a císaře Svaté říše římské.

Typical view from the old town in Melnik. The town rises above the junction of two main rivers in Czechia: Labe and Vltava.

Klasický pohled z centra Mělníka. Město je umístěno strategicky nad soutokem Labe a Vltavy.

The Mayor of Melnik, MVDr. Ctirad Mikes, with the Peace Torch.

Starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš s Mírovou pochodní.

There was a humorous race going on at the main square.

Na náměstí v Mělníce probíhal legrační závod.

It was a cross-country skiing race in summer (Melnicka Jizerska 50), but without snow, using strange costumes.

Šlo o Mělnickou Jizerskou 50, která se ovšem koná v létě, na dlažbě a s vtipnými kostýmy.

The Mayor kindly showed us the city's historical treasure made from gold and silver.

Pan starosta nám ukázal poklad města Mělníka vyrobený ze zlata a stříbra.

It is a ceremonial monstrance used in Christian processions.

Jedná se o liturgický předmět zvaný monstrance používaný při křesťanských procesích.

The Mayor of Melnik Mr. Mikes.

Starosta Mělníka, pan Mikeš.

Thank you to the Pizzeria Mex restaurant in Melnik for hosting our international team!

Děkujeme Pizzerii Mex v Mělníce za pohoštění našeho mezinárodního týmu!

Torch carried by
Abhivada Diblík (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Andrey Stefanov (Bulgaria), Anita Costa (Portugal), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Grahak Cunningham (Australia), Jakub Pitřík (Czech Republic), Jaroslav Rosa (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Natabara Rollosson (United States), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Photographers
Andrey Stefanov, Anita Costa, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin
The torch has travelled 73.0 km from Poděbrady to Mělník.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all