PEACE RUN

Greenland 30 September: Nuuk

International school and beautiful evening

Den Internationale Friskole og en smuk aften

Today started at Nuuk International Friskole. The kids assembled in a beautiful room and were very eager to listen to Laufey's presentation.

Dagen i dag startede på Nuuk International Friskole. Børnene samledes i en smuk lille sal og lyttede med interesse til Laufeys præsentation.

Hridananda is the kids' favourite in the country guessing game.

Hridananda er de unges favorit når vi leger "gæt hvor jeg er fra"

Principal Pilo Samuelsen stayed for the whole presentation.

Skoleleder Pilo Samuelsen var med til hele præsentationen.

While the kids were eager to get their stamps, they were very polite at the same time.

Børnene var meget spændt på at få sine stempler, men også meget høflige!

It is obvious to us that the kids are in a caring and nurturing environment in Nuuk Internationale Friskole.

Det er meget åbenlyst at børnene er i meget gode og omsorgsfulde omgivelser på Nuuk Internationale Friskole

We were invited for very healthy refreshments, fruits, vegetables and nuts.

Vi var inviterede til sunde forfriskelser: frugt, grønsager og nødder.

After the presentation, Laufey went to the KNR radio to give an interview about the Peace Run.

Efter den første præsentation tog Laufey til KNR radio og blev interviewet om Peace Run.

Again we assembled in the nice room.

Vi mødtes igen i den fine sal på Friskolen.

This time we met the oldest kids of the school. They all speak English, and many of them come from international background.

Denne gange mødte vi de ældste på skolen. De taler alle engelsk og mange har en international baggrund.

Happily presenting our gifts to the school.

Til sidste gav vi skolen nogle gaver.

In all the schools, the teachers are eager to participate in our stamp-collecting game.

Lærerne på alle de skoler vi har besøgt har deltaget i stempel-legen :-)

After the school visit, we had some free time. We visited our new friends in Tupilak travel, who are generously offering us a boat ride on Monday. We highly recommend paying them a visit when in Nuuk!

Efter skolebesøget havde vi lidt fritid. Vi besøgte vores nye venner hos Tupilak travel, som er så generøse at give os en sejltur på mandag! Vi glæder os og anbefaler højt at besøge dette rejsebureau når man befinder sig i Nuuk!

Today it started snowing for the first time since we arrived.

I dag fik vi sne!

Another amazing night of Northern Lights awaited us...

Igen... fantastiske nordlys viste sig om aftenen...