Jun. 7, 2023 Live from the road

Zywiec - Istebna

Reported by Agnieszka Sarzynska 60.0 km

Owner of Gastro Habitat in Bielsko-Biała, Mrs Katarzyna Kukuczka, receives Certificate of Appreciation for cooking for us delicious vegetarian meal and for her eco friendly approach to cooking.

Właściciel Gastro Habitat in Bielsko-Biała, Pani Katarzyna Kukuczka, otrzymuje Dyplom Uznania za przygotowanie dla nas przepysznego wegetariańskiego posiłku oraz za jej przyjazne dla środowiska podejście do gotowania.

Thank you to Ms Katarzyna Kukuczka and Gastro Habitat in Bielsko-Biała.

Dziękujemy Pani Katarzynie Kukuczka oraz Gastro Habitat w Bielsku-Białej.

We are happy to meet with Mayor of Żywiec, Mr Antoni Szlagor, and enjoy run with children and teenagers.

Cieszymy się ze spotkania z Burmistrzem Żywca, Panem Antonim Szlagorem, i wspólnym biegiem z dziećmi i młodzieżą.

Circle of new friends...

Krąg nowych przyjaciół...

We were very honored when Mayor of Wisła, Mr Tomasz Bujok, kindly joined us for the Peace Run ceremony and ran with us for a while.

Byliśmy bardzo zaszczyceni, gdy burmistrz Wisły, Pan Tomasz Bujok, uprzejmie dołączył do naszego Biegu Pokoju i pobiegł z nami przez chwilę.

Students in Primary School in Wisła shared with us their motto: 'Never give up'.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśle podzielili się z nami swoim mottem: 'Nigdy się nie poddawaj'.

Mesmerized by a Peace Run Torch flame.

Zahipnotyzowanie płomieniem Pochodni Pokoju.

Breathtaking scenary in the south of Poland.

Zapierający dech w piersiach krajobraz na południu Polski.

Running with children and teenagers in Szczyrk.

Bieg z dziećmi i młodzieżą w Szczyrku.

Feeling enthusiastic in Szczyrk.

Czujemy entuzjazm w Szczyrku.

Mayor of Szczyrk, Mr Antoni Byrdy, and Inspector of Education at the City Office in Szczyrk, mgr Edyta Caputa, receive Peace Torch Bearer Awards.

Burmistrz Szczyrku, Pan Antoni Byrdy oraz Inspektor do Spraw Oświaty w Urzędzie Miasta w Szczyrku, mgr Edyta Caputa, otrzymują Dyplomy Posłańca Pokoju.

Celebrating together Peace Run and Szczyrk's anniversary of 50 years of city rights.

Wspólne świętowanie Biegu Pokoju i 50-lecia praw miejskich Szczyrku.

Dalibor will run much faster after having received wings. :)

Dalibor będzie biegał znacznie szybciej po otrzymaniu skrzydeł. :)

Thank you to wonderful cooks and management in Primary school in Wisła for a delicious and generous meal.

Dziękujemy wspaniałym Paniom kucharkom i dyrekcji ze Szkoły Podstawowej w Wiśle za pyszny i obfity posiłek.

Meeting young athlets in Istebna.

Spotkanie młodych sportowców w Istebnej.

Goodbye Poland, welcome Czech Republic...meeting at the border Istebna-Bukovec.

Żegnaj Polsko, witajcie Czechy...spotkanie na granicy Istebna-Bukovec.

Passing the Peace Torch by country representatives; Mrs Łucja Dusek, Director of Cultural Center in Istebna and Mayor of Jablunkov Jiří Hamrozi.

Przekazanie Pochodni Pokoju przez przedstawicieli krajów; Pani Łucja Dusek, Dyrektor Domu Kultury w Istebnej i Burmistrz Jabłonkowa Jiří Hamrozi.

Running together through a Polish-Czech border.

Wspólny bieg przez polsko-czeską granicę.

Thank you to country representatives.

Dziękujemy przedstawicielom krajów.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Devarupi Buczkowska (Poland), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jan Palasz (Poland), Krzysztof Krawczak (Poland), Padyatra Komak (Slovakia), Tanuja Konečná (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Accompanied by  
Dalibor Ficel, Katerina Cigasova
Photographers
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
The torch has travelled 60.0 km from Zywiec to Istebna.

Latest reports from Poland - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all