jún 22, 2014 Live from the road

Nitra - Prievidza

Reported by Danica Cernakova, Ondřej Mocný 89.0 km

We found ourselves today surrounded by nice rolling hills.

Dnes sme sa našli v objatí krásnych strmých skál.

It was a refreshing morning.

Bolo svieže ráno.

And a slow start. It's Sunday, after all!

...a pomalý štart - koniec koncov bola nedeľa!

But Akos from Romania is fresh!

Ale Akoš z Rumúnska sa zdal byť vo forme!

Still fresh after several kilometers.

Aj po niekoľkých kilometroch mal veľa síl.

Now we arrived to the city Topolcany where kids from orphanage waited for us in a park where they probably use to go to play.

Teraz sme pribehli do Topoľčian, kde na nás v peknom parku čakali deti z detského domova...tam sa asi zvyknú chodiť hrávať.

Girls also played and improvised a bit.

Dievčatá sa tiež zahrali a trochu aj improvizovali.

Mayor Mr. Balaz shared his wish for peace too.

Pán primátor Ing. Peter Baláž sa tiež s nami podelil o svoje želanie pre mier.

While others followed his example.

...a ostatní kráčali v jeho šlapajách.

Together we ran around the park.

Všetci sme si spolu zabehli okolo parku.

We exchanged gifts as a token of our gratitude to visit this beautiful city.

Vymenili sme si darčeky navzájom na spečatenie našej vďačnosti, že sme navštívili toto krásne mesto.

Our next stop was the village Chynorany.

Našou ďalšou zastávkou bola obec Chynorany.

The Mayor Mrs. Lachkovicova gladly passed the torch to fellow citizens.

Pani starostka Bc. Mária Lachkovičová s radosťou podávala pochodeň svojím spoluobčanom.

While we mounted the old but still working firetruck.

My sme sa medzitým vyštverali na staré, ale ešte stále fungujúce požiarne auto.

You see, still working!!!

Vidíte, ako pekne funguje?!!

Whee-heeee!!

Aj tak budem požiarníkom!!

After presenting the certificate of appreciation...

Po odovzdávaní ďakovného listu...

...we were invited by Mrs. Mayor to taste exceptional icecream.

...sme boli pani starostkou pozvaní na neuveriteľne dobrú zmrzlinu.

Some kids managed to get quite dirty.

Zopár detí sa stihlo hneď okydať...

And soon we were on our way again.

A čoskoro sme boli opäť na ceste.

Soon we were welcomed in the town of Partizanske.

Zanedlho sme zavítali do mesta Partizánske.

We had a small delay due to incoming train. These guys go really slowly!

Mali sme trochu meškanie kvôli prichádzajúcemu vlaku. Tieto mašiny chodia vskutku pomaly!

But fortunately we were not so late for the ceremony.

Ale našťastie sme to na ceremóniu stihli.

The ceremony took place at local airfield during airshow for children.

Ceremónia nebola len tak hocikde, ale na letisku, kde lietadlá predvádzali svoje kúsky pre deti.

The Mayor Mr. Jozef Bozik received from us the Certificate of appreciation for this.

Pán primátor doc. PeadDr.Jozef Božík, Phd. za to od nás dostal ďakovný list.

Some were captivated more by airplanes than the Peace Torch. We understand :)

Poniektorí boli viac uchvátení lietadlami ako mierovou pochodňou. To úplne chápeme!

The Mayor encouraged locals to really strive for the ideals the Run embodies!

Pán primátor povzbudzoval svojich spoluobčanov, aby si vzali k srdcu všetky ideály, ktoré mierový beh stelesňuje!

Our last meeting today was at water polo stadium in the town Nováky where many successful national sportsmen train.

Náš posledný míting na dnes bol v areály vodného póla v meste Nováky, kde bolo už odchovaných niekoľko olympionikov.

Mr. Pavel Orsula, who is representative of the olympic club and also the teacher of physical education, showed us around and explain how the stadium works...

Mgr. Pavel Oršula, predstaviteľ olympíjskeho klubu a učiteĺ telesnej výchovy v Novákoch, nám poukazoval areál a vysvetlil ako funguje...

We were also invited for a nice swim. The water was really cold to allow people train better. And it helped tremendously are sore muscles.

Na záver sme si mohli aj zaplávať. Voda bola síce dosť studená, aby asi športovci lepšie trénovali, a veĺmi nám pomohla zregenerovať naše svaly.

It was a refreshing Sunday. Just what we needed to prepare for schools starting from tomorrow!

To bola ale osviežujúca nedeľa! Presne to sme potrebovali, aby sme sa mohli pripraviť na zajtra - na návštevy škôl!

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Gannika Wiesenberger (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Zuzana Klásková (Czech Republic).  
Accompanied by  
Slovakian runners
Photographers
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
The torch has travelled 89.0 km from Nitra to Prievidza.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all