Čer. 25, 2014 Live from the road

Valašské Meziříčí - Prostějov

Reported by Danica Cernakova, Ondřej Mocný 80.0 km

In Valaske Mezirici we were welcomed by the huge cinema audience of kids.

Ve Valaškém Meziříčí nás uvítal plný kinosál dětí.

It is always dificult for kids to guess where Layamut comes from.

Pro děti je vždycky těžké uhodnout odkud Layamut pochází.

The Peace Torch was passed by through the whole cinema.

Mírová pochodeň proputovala celým kinosálem.

At the end we all run out for symbolic run with the Peace torch.

Nakonec jsme všichnii vyběhli ven pro symbolický běh s pochodní.

It was time for us to hit the road again.

A opět nastal čas zas běžet o krok dál.

The students from the secondary school in Lipnik nad Becvou nicely welcomed us in front of their school.

Gymnazisti z Lipníka nad Bečvou nás pěkně přivítali na půdě své školy.

Ms. Vera Rakova from local municipality helped to organize this meeting.

Vedoucí odboru školství, paní Věra Raková, pomohla zorganizovat toto setkání.

We were able to cut some jokes even with this audience.

Podařilo se nám rozesmát i starší žáky.

Students held the Peace Torch with sincerety.

Studenti gymnázia do pochodně vložili svá upřímná přání.

Of course, we would not leave without some running.

Samozřejmě se to neobešlo bez nějakého společného běhaní.

The director of the school was glad as were we, that we could share together this Peace message in his school.

Ředitel gymnázia byl rád, stejně tak jako my, že jsme se mohli s jeho školou podělit o toto mírové poselství.

At the end the students lined up for good bye.

Nakonec nás studenti pěkně vyprovodili.

New member of the team Yashodevi from Ukraine enjoys her run through nature.

Nový člen našeho týmu Yashodevi z Ukrajiny si užívá běh přírodou.

Few students from primary school in Velky Ujezd came to acompany us to their school.

Pár studentů ze základní školy ve Velkém Újezdě se knám přidalo a společně jsme beželi do jejich školy.

The school director Mr. Konecny recieved the certificate of appreciation from us....

Pan ředitel Konečný obdržel od nás děkovný list na památku...

...as well as the representative of Velky Ujezd.

...stejně jako i zástuce Velkého Újezdu.

Our Romanian boy greeting local kids.

Náš Rumunský spoluběžec se loučí s místními.

Soon enough we were on the way again to the next town.

Zanedlouho jsme byli opět na ceste do dalšího města.

This time it was Traslavice.

Tentokrát to byly Třáslavice.

Children were were quiet and peaceful there.

Děti tam byly tiché a míruplné.

But we managed to cheer them up!

Ale povedlo se nám je také rozjařit.

Our many thanks for receiving the run!

Mnohé díky za přijetí běhu!

Back to our beautiful Czech countryside.

Zpátky uprostřed naší české krajiny.

Our team complete and fully equiped runs to Velka Bystrice.

Kompletní a s celou výbavou dobiháme do Velké Bystřice.

These little funny creatures from favourite cartoon "Despicable Me" had prepared professional dance performance for us.

Svůj kumšt předvedli tito roztomilí Mimoni.

Some are hungry for peace, others for mouse tail...

Někomu chybí mír, jiný se místo toho zakousne do myšího ocásku...

And this time the Certificate of Appreciation goes as to the Mayor ...

A tentokrát ďekovný list dostáva starosta...

...as well as the director of the primary school in Velka Bystrice.

...i řiditel ZŠ Velká Bystřice.

Ok ...it was said not to wish for a mobile phone?... Ha-haa

Aha ...bylo nám řečeno, abychom si nepřáli mobilní telefón?... Ha-haa

Of course, we could not leave without the group picture.

No jasně, bez společné fotky by to nešlo!

I hope somebody will receive us in Olomouc...

Tak snad nás někdo bude čekat v té Olomouci...

Mr. Mayor was kind enough to wait for us.

Naštěstí na nás pan primátor na náměstí počkal.

Cheers!

Hurá!

We are very happy to share the same principles related to peace.

Jsme rádi, že navzájem sdílíme stejný zájem o mír!

Famous Olomouc clockwork at the main square.

Známý Olomoucký orloj na hlavním náměstí.

Many people at the square were happy to share a moment with the torch.

Mnoho místních si na chvíli podrželo pochodeň.

So this whole way we go this year. Sometimes it is hard to believe it when we look at the map! But now we're in the second half already.

Tak touto celou trasou tento rok běžíme. Někdy je těžké tomu uvěřit při pohledu na mapu! Ale už jsme za půlkou a stále nám nechybí inspirace pokračovat.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Martina Šimoníková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Tereza Přecechtělová (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Uddhava Selucky (Czech Republic), Yashodevi Samar (Ukraine), Zuzana Klásková (Czech Republic), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Accompanied by  
Czech runners
Photographers
Irena Majerová
The torch has travelled 80.0 km from Valašské Meziříčí to Prostějov.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all