Čer. 25, 2014 Live from the road

Prague Senate

Reported by Bhoiravi Achenbach, Libor Bednařík

On Wednesday afternoon we arrived in the beautiful city of Prague.

Ve středu odpoledne část týmu přijela z trasy do Prahy.

We arrived at the Senat, where we, the runners of the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run met Alena Gajduskova, First Vice Chairwomen of the Senat of the Czech Parliament, and various ambassadors.

Přinesli jsme Mírovou pochodeň do Senátu, kde se mezinárodní tým běžců, setkal s paní Alenou Gajdůškovou, první místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky a mnohými velvyslanci.

In the beginning we were greeted with some really nice trumpet quintet.

Na začátek nás přivítali trubadůři slavnostními fanfárami.

Here the international runners are arriving...

Mezinárodní běžci přibíhají...

The invited ambassadors and guests.

Pozvaní velvyslanci a hosté.

Krithartha Brada the organizer of the Event introduced Lady Alena Gajduskova.

Kritartha Brada, organizátor ceremonie, uvedl paní Alenu Gajdůškovou.

She gave a very heartfelt speech.

Paní Gajdůšková přednesla velmi vřelý proslov.

Afterwards she recieved the Peace torch and a bouquet.

Poté převzala Mírovou pochodeň a kytici květin.

The European Team captain Dipavajan Renner, introduced the international Team and talked about the Peace Run.

Kapitán Evropského týmu, Dipavajan Renner, představil Mezinárodní tým a promluvil o Mírovém běhu, celým jménem Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run.

The main czech coordinator Ondrej Vesely also said a few words about the run in the Czech Republic.

Hlavní koordinátor Mírového běhu v České republice řekl několik slov o české části běhu.

A choir of children performed some really nice czech and english songs for us.

Dětský sbor nám předvedl několik opravdu krásných českých a anglických písní.

After the ceremony they also got the chance to hold the Peace torch.

Po ceremonii si děti také podržely Mírovou pochodeň.

The ambassadors really enjoyed the ceremony.

Věříme, že velvyslanci a hosté si ceremonii opravdu užili.

All the ambassadors and guests held the torch. Among the first was Ambassador of Morroco, H.E. Mrs. Souriya OTMANI.

Všichni velvyslanci a hosté si postupně podrželi pochodeň. Jednou z prvních byla velvyslankyně Maroka, J.E. paní Souriya OTMANI.

Ambassador of India, H.E. Mr. Venkatesan ASHOK.

Velvyslanec Indie, J.E. pan Venkatesan ASHOK.

Nik Muhammad Nik Daud, Embassy of Malaysia, counsellor.

Nik Muhammad Nik Daud, rada velvyslance Malajsie.

Josef Uhlik, member of Parliament of the Czech Republic.

Josef Uhlík, poslanec Parlamentu ČR.

prof. Dr. Hassan Farghalli, First Faculty of Medicine, Charles University of Prague.

prof. Dr. Hassan Farghalli, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Patricia Chumacero Soria, economic and human rights analyst, Embassy of Mexico.

Patricia Chumacero Soria, ekonomická a právní analytička Mexického velvyslanectví.

Karel Hosperger, Mayor of Blatna.

Karel Hosperger, bývalý starosta města Blatná.

Martin Melichar, Mayor of City District Prague - Velka Chuchle.

Martin Melichar, starosta Městské části Praha - Velká Chuchle.

A highlight of the Program was releasing peace doves by the ambassadors and guests.

Vyvrcholením programu bylo vypouštění mírových holubic velvyslanci a hosty.

Illya Ageev, Second Secretary, Embassy of Russian federation.

Illya Ageev, 2. tajemník, Velvyslanectví Ruské federace.

Josef Musil, the military office of the President of the Czech Republic.

Josef Musil, vojenská kancelář prezidenta ČR.

Alexander Barraso, First Secretary of the Embassy of USA.

Alexander Barraso, první tajemník Velvyslanectví USA.

Petr Šerák, economic and human resources management of the Office of the President of the Czech Republic.

Petr Šerák, ekonomický a personální odbor kanceláře prezidenta republiky.

Happy children holding the torch for a group picture.

Úsměv na společné fotografii...

The owl made it to the picture as well.

Sova se na fotky také dostala.

Aterwards everybody enjoyed some great refreshments at the buffet.

Po akci se všichni občerstvili výbornými domácími pochoutkami.

At the end of the ceremony all the guests recieved gifts. It was a very touching gathering at the Senat.

Ke konci ceremonie všichni hosté obdrželi dárek. Děkujeme všem za vřelé setkání.

Torch carried by
Apaguha Vesely (Czech Republic), Ashirvad Zaiantchick (Brazil), Balavan Thomas (Great Britain), Bhoiravi Achenbach (Austria), Bogdan Copil (Romania), Dipavajan Renner (Austria), Eszter Koncz (Hungary), Layamut Tehrani (Iran), Thomas Strohn (Germany).  
Accompanied by  
Czech runners
Photographers
Apaguha Vesely, Ramita Kvirencová

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all